Radar

En miljard jobb förlorade under pandemin

En marknad i Thailands huvudstad Bangkok.

Varannan arbetstagare i världen, 1,6 miljarder människor, har förlorat inkomster under coronaviruspandemin, visar en jätteundersökning från Gallup. En miljard har blivit av med sina jobb permanent.

Läget är särskilt allvarligt i låglöneländer, enligt opinionsinstitutets mätning som omfattar 300 000 människor i 117 länder. Och variationerna är stora när det gäller i hur hög grad arbetstagare påverkats. I Thailand rapporteras 76 procent ha fått lägre inkomster och i Schweiz enbart tio procent. I USA sade 34 procent att så var fallet.

Kvinnor är särskilt drabbade av inkomstbortfallet eftersom de är överrepresenterade i de viruspåverkade handels-, turism- och restaurangsektorerna, enligt Gallup.

Mer än hälften av de tillfrågade, omkring 1,7 miljarder arbetstagare, säger att de tillfälligt slutade arbeta på sina jobb eller genom egna företag under pandemin. Nedstängningarna har dock slagit mindre hårt i välutvecklade länder. Färre än tio procent av arbetstagarna i Österrike, Schweiz och Tyskland uppger att de slutade arbeta temporärt under pandemin. I USA är motsvarande siffra 39 procent.

En miljard människor uppger samtidigt att de förlorat sina jobb permanent. Arbetsbortfallet har dock enbart drabbat tre procent av schweizarna – jämfört med 13 procent av arbetarna i USA och över 60 procent i länder som Filippinerna och Kenya.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV