Radar

Svenskarna vill se utökat strandskydd

Det ska bli lättare att bygga nära vattnet, tycker regeringens utredare.

En statlig utredning har föreslagit en försvagning av strandskyddet. Nu visar en ny undersökning att sex av tio svenskar är emot det. Dessutom vill tre av fyra se ett förstärkt strandskydd längs kusterna och i större tätorter, där exploateringen är som störst. 

I december 2020 presenterades en statlig utredning som föreslår en kraftig nedmontering av strandskyddet i Sverige för att göra det enklare att bygga strandnära.

Nu visar en undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen att en majoritet av svenska folket, 60 procent, tycker det är en dålig idé. En knapp tredjedel, 29 procent, tycker att förslaget är bra.

– Signalen till Sveriges regering är tydlig. Allmänheten vill fortsätta ha tillgång till stränder, bad och friluftsliv, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

– Vi befinner oss i en tid då såväl EU som FN ställer krav på världens länder att skydda mer natur, inte mindre, för att stoppa artutrotningen, fortsätter hon.

Svårare att nå miljömålen

Enligt Naturskyddsföreningen innebär förslaget att tiotusentals kvadratkilometer naturskydd försvinner. Det skulle också riskera att allvarligt försämra allmänhetens tillgång till stränder, göra det betydligt svårare att nå Sveriges miljömål och försämra motståndskraften mot klimatförändringar.

– I dag väljer fler än någonsin att ge sig ut i naturen. Vår gemensamma rätt att gå, bada, fiska eller bara vara i närheten av orörda stränder har blivit viktigare än någonsin och det är något vi måste försvara, säger Karin Lexén.

Uppdraget att göra om strandskyddet i grunden var en del av januariavtalet
Syftet var att göra strandskyddet mer nyanserat. Större hänsyn skulle tas till att Sverige är ett stort land där såväl tillgången till sjöar och stränder som befolkningstätheten varierar stort, enligt TT.

I utredningen föreslås bland annat att kommuner ska kunna ansöka hos länsstyrelsen om att häva strandskyddet i landsbygdsområden, och att det generella strandskyddet vid små vattendrag och sjöar ska tas bort.

 Strandskydd

Strandskyddet infördes 1950 och är en del av allemansrätten. Det syftar till att ge alla människor tillgång till stränder och skydda strändernas växter och djur.

Strandskydd finns längs alla vattendrag, hav och sjöar i Sverige. Det innebär generellt att det är förbjudet är bygga 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet – så länge inte tillåtelse ges genom så kallad dispens.

Källa: Naturskyddsföreningen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV