Radar

Nu ska landets åkrar blomma

Lantbrukare Fredrik Sassner i skånska Löberöd sår blommor längs med tomma ytor vid sina potatisfält.

Havre, vete, korn och vackra blommor. I sommar fylls kanterna vid landets åkrar av doftklöver och honungsört. I år har hundratals bönder anmält intresse för att så just blomsterfröer – ett sätt att gynna både humlor och bin och kanske se till att hålla undan ogräs.

– Det är en extra dags arbete när man har som mest att göra – men det är det värt!

Traktorn står ute på gårdsplan redo för sådd. Lantbrukare Fredrik Sassner i skånska Löberöd är just i färd med att så blommor längs med tomma ytor vid sina potatisfält.

– Jag har fått frö till ungefär till två hektar, så sår vi i smala remsor. Det kanske blir tre kilometer smala remsor här till sommaren, säger han när TT kommer förbi, och fortsätter:

– Jag trivs med att se blommande kanter varje dag när jag kör. Sen kan jag fylla ut med grödor i ojämna kanter, och så är det bra för pollinerare och fältvilt också.

Ett skånskt initiativ

Projektet Hela Sverige blommar är från början skånskt och började på Österlen för ett par år sedan. Det spred sig snabbt vidare till lantbrukare i hela Skåne, och från och med nu är det hela landet som gäller – från söder upp till Norrbotten.

– I Sverige har vi väl nått uppskattningsvis 600 som är med i projektet, och vi kommer i år att så hundra mil kantzoner och 500 hektar blommande trädor i landet, berättar agronom Mattias Hammarstedt som är projektledare för Hela Sverige blommar som sker i Hushållningssällskapets regi. Med stöd av sponsorer delar sällskapen i varje län ut fröer ut gratis.

– Vi tillhandahåller fröer och sedan är det lantbrukarna som står för är att de avsätter mark och betalar för arbete med sådden.

Blommorna kan sås i exempelvis obrukade åkerremsor och andra tomma områden. Två förblandningar har tagits fram för ändamålet – en med ettåriga blommor och en med fleråriga.

– Det är lite varianter i olika blandningar beroende på landskap, säger Mattias Hammarstedt och fortsätter:

– Den ettåriga innehåller honungsört och bovete. De två grödorna är jättebra för humlor men de är också väldigt snabba på att växa och de håller undan ogräs.

Fråga innan du plockar

Även doft- och blodklöver ingår, samt i en del blandningar även solros för landets sydligare delar. Den fleråriga blandningen innehåller kärringtand, kummin och gul sötväppling. Det kommer bli vackert under lång tid, då tanken är att blomningen på fälten ska vara utdragen och vara ända in i sensommaren.

– Och sen vill vi ha en variation i blommors utformning så de passar för långtungade och korttungade arter. (pollinatörer, reds anm).

I slutändan hoppas Mattias Hammarstedt att det ska se vackert ut längs med vägarna. Men får den som passerar förbi blomsterfägringen plocka med sig hem?

Det ska man egentligen låta bli, svarar Mattias Hammarstedt.

– Sedan kan man ta en dialog med lantbrukaren, men det som odlas på åkermark är inte allemansrätt. Men ställer man frågan tror jag man kan få positivt gensvar.

Hela Sverige blommar

Projektet började lokalt på Österlen i Skåne, men har från och med i år spridit sig till hela landet.

Hushållningssällskapet administrerar och planerar så att den som sökt får fröer. Fröerna bekostas av sponsorer som är olika livsmedelsföretag.

Lantbrukarna avsätter mark och bekostar arbete med sådden själv.

Blommorna är till glädje för insekter och pollinerare, som i sin tur innebär mer föda för exempelvis rapphöns och andra fåglar. Trädorna ger även skydd för fältvild och större klövvilt.

Källa: Hushållningssällskapet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV