Radar

Sundays for Forests vill stoppa avverkning i Lysekil 

Sundays for Forests uppmärksammar förlusten av biologisk mångfald i skogen en söndag i månaden.

I Lysekil, Bohuslän hotas en tätortsnära skog av exploatering för bostadsbyggande. På söndag uppmärksammar Sundays for Forests det genom en vandring där skogens naturvärden och ekosystem kommer att diskuteras.

Sundays for Forests är inspirerad av Fridays for Future och tanken är att uppmärksamma förlusten av biologisk mångfald i skogen en söndag i månaden.

Den tätortsnära skogen i Lysekil är idag mycket populär bland Lysekils invånare. Här finns både tallhällmarker och lövskog.

– Det är fantastiskt att ha ett sånt här varierande grönområde så nära Lysekil för att uppleva både natur och tystnad. Att exploatera detta vackra område skulle förstöra värdefulla naturvärden som är viktiga för samhället i stort, säger Inge Löfgren, ordförande för Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal i ett pressmeddelande. 

"Vi når inte miljömålen"

I Sverige är över 90 procent av den produktiva skogen påverkad av skogsbruk vilket gör att bristen på äldre naturskogar är stor. Förlusten av livsmiljöer anses vara en bidragande orsak till att cirka 2000 skogslevande svamp-, växt- och djurarter är nära hotade eller hotade.

– Vi når inte våra miljömål för skogen utan istället avverkas de sista oskyddade naturskogarna i Sverige och ersätts med trädplantager eller som i det här fallet av bostäder. Det är förödande för både den biologiska mångfalden och klimatet. Om inget görs snart för att förhindra förlusten av naturmiljöer riskerar många arter att försvinna, säger Angela Hunter från Bohusläns skogsnätverk.

Flera demonstrationer planerade

Under våren arrangeras Sundays for Forests i olika kommuner i Bohuslän. Och nu i helgen demonstrerar flera organisationer på olika ställen i Sverige mot det utbredda kalhyggesbruket.

– Vi demonstrerar för att visa kopplingen mellan klimat och skogspolitik och hur nära de hänger samman. Det är effektivare rent samhällsekonomiskt att låta skogen stå kvar för att bevara den biologiska mångfalden och som en kolsänka än att avverka den och sälja virket, säger Git Aremyr Lundström från Extinction Rebellion i Örebro.

På fredagen är demonstationer planerade bland annat i Strömstad centrum, Lysekil, Uddevalla, Tanum och Örebro. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV