Radar

Nya förslag från regeringen efter partisamtalet

Justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg håller presskonferens med jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP).

Regeringen vill införa straffskärpningar som innebär att elektronisk övervakning blir en förstahandsåtgärd vid utvidgat kontaktförbud och skärpa straffen vid överträdelse av kontaktförbud. Det framkom efter dagens partisamtal om kvinnovåldet.

Dessutom vill regeringen ta bort det så kallade väsentlighetskravet gällande kontaktförbud, vilket i praktiken skulle innebära att det blir enklare för den som är utsatt för våld i hemmet att få kontaktförbud mot våldsutövaren för den gemensamma bostaden.

Regeringen föreslår också att lagföringen av den här typen av brott ska underlättas genom att uppgifter som framkommer i inledande polisförhör med den våldsutsatta ska kunna användas som bevisning i domstol.

Bred majoritet för vissa förslag

Redan innan dagens partisamtal var partierna överens om att minimistraffet för grov kvinnofridskränkning ska höjas till ett år, att höja straffet vid överträdelse av kontaktförbud samt att fotboja då ska kunna sättas in direkt. Förutom de förslagen lyfte de inbjudna partiledarna en rad andra sakfrågor som de vill ska bli verklighet.

På partisamtalet närvarade också kvinnojourerna genom organisationerna Roks och Unizon. Även Åklagarmyndigheten och polisen fanns representerade.

Nytt uppdrag

Statsminister Stefan Löfven meddelade under dagen via sin Facebooksida att han har gett i uppdrag till jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg att intensifiera arbetet och föreslå ytterligare åtgärder. Han lyfter också det arbete som redan pågår från regeringshåll.

”Min förhoppning är att vi kan ta avstamp i den frustration och ilska som många känner för att kraftsamla och göra skillnad för de kvinnor som utsätts”, skriver statsminister Stefan Löfven.

 Bakgrund till partisamtalet

Debatten kring mäns våld mot kvinnor blossade upp efter att fem fall av dödligt våld mot kvinnor skett på tre veckor. Annie Lööf (C) frågade sig på Twitter ”var är vrålet från samhället?” och jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) bjöd in alla partiledare till ett samtal i söndags.

Under veckan har partierna enats kring en rad sakfrågor när det kommer till straffskärpningar men det finns fortfarande meningsskiljaktigheter om vad som måste göras.

Under fredagen samlades alla utom Socialdemokraternas partiledare för ett möte kring frågorna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV