Radar

Potatis byts mot cannabis i krisens Libanon

En traktor kör fram över en cannabisodling i Baalbek i Libanon 2011.

I tre årtionden har Abu Ali odlat potatis för att försörja sin familj. Men Libanons ekonomiska kris har drivit upp produktionskostnaderna och fått honom att byta gröda till cannabis.

– Det beror inte på en förkärlek för hasch, säger 57-årige Abu Ali i östra Baalbekregionen, som är hjärtat av Libanons illegala cannabisindustri.

– Det är bara billigare än andra grödor och gör så att jag kan leva med värdighet.

Libanons redan svåra ekonomiska kris har förvärrats av coronapandemin. När valutans värde sjunkit på svarta marknaden har priset på importerat bränsle, utsäde, gödsel- och bekämpningsmedel i dollar ökat.

Fler och fler småskaliga lantbrukare har därför beslutat sig för att odla cannabis, som är fyra gånger billigare att producera än till exempel potatis eller gröna bönor. Cannabis kräver också mindre vatten och gödsel för att växa.

Haschproduktionen var tidigare begränsad till några byar i Baalbek, däribland Yammouneh, men dess vice borgmästare uppger att den nu har fått grepp i hela regionen.

Libanon är världens fjärde största producent av hasch, enligt en FN-rapport från 2020. Enligt den odlas cannabis på minst 40 000 hektar land, trots att försäljning och konsumtion är förbjudet.

För ett år sedan röstade Libanons parlament för att legalisera odling av cannabis för medicinskt bruk som ett sätt att få fart på ekonomin. Men myndigheterna har ännu infört de nödvändiga kontrollmekanismer som krävs för att gå vidare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV