Radar

Mängden koldioxid från rinnande vatten har underskattats

Koldioxidutsläppen från bäckar och älvar är mycket större under natten än dagen, visar ny forskning.

Mängden koldioxid som släpps ut från bäckar och älvar är betydligt större än vad forskare tidigare trott. Det visar internationell forskning, ledd av forskare vid Umeå universitet.

De nuvarande uppskattningar som finns på mängden koldioxid som avgår från bäckar och älvar baseras på manuella prover, där en person gått till vattendraget på dagen, tagit ett prov och därefter analyserat innehållet av koldioxid i vattnet. Utifrån de här mätningarna har forskare sedan antagit att koncentrationerna av koldioxid är stabila över tid. 

Nu visar ny forskning att de här antagandena har underskattat de verkliga flödena och att koldioxidutsläppen är mycket större under natten än dagen. Den nya forskningen har använt sig av sensorteknik som innebär att koldioxidavgivningen kunnat mätas oftare och kontinuerligt under hela dygnet.

– Resultatet har stor betydelse för vår förståelse av bäckar och älvars roll i den globala kolcykeln eftersom tidigare forskning bidragit till en underskattning av det verkliga flödet, skriver forskarna i pressmeddelandet.

Utsläppen större på natten

I nuvarande globala databaser har merparten, 90 procent, av alla mätningar gjorts dagtid, mellan klockan 8 och 16. Men resultaten från den nya forskningen visar att bara tio procent av de koldioxidutsläpp som sker under just den tiden är höga.

Forskarna är inte förvånade över detta mönster.

– Vi vet att växter och alger tar upp koldioxid under dagen och minskar koncentrationerna och därför blir utsläppen större på natten än på dagen. Men det intressanta i vår studie är att vi kunnat ta reda på var och när detta sker, säger Gerard Rocher-Ros, postdoktor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet som också är knuten till CIRC, Climate Impacts Research Centre i Abisko.

Till exempel visar den nya forskningen på en större skillnad mellan koncentrationerna av koldioxid under dagen och natten, beroende på om bäcken eller älven är utsatt för mycket eller lite ljus.

Studien baseras på mätningar över hela världen, från tropiska skogar till arktisk tundra och i många olika typer av strömmande vatten.

 Climate Impacts Research Centre

Vid CIRC bedrivs forskning om klimateffekter på arktiska ekosystem.

Forskningen innefattar detaljerade processtudier till omfattande landskapsstudier i både akvatiska och terrestra ekosystem.

Verksamheten är förlagd till Abisko Naturvetenskapliga Station, cirka tio mil nordväst om Kiruna.