Radar

Rapport: Natur på recept åt fler

Forskning visar att rehabilitering i trädgård, med inslag av djur och natur kan vara avgörande för personer sjukskrivna med utmattningssyndrom.

Utmattade bör få recept för rehabilitering i naturen. Det tycker en forskargrupp från SLU som har beskrivit en behandlingsmetod som går att sprida på flera håll i landet.

Forskning har sedan tidigare visat att rehabilitering i trädgård med inslag av djur och natur kan vara avgörande för personer sjukskrivna med utmattningssyndrom. Men det går trögt att sprida konceptet natur på recept i landet.

Naturunderstödd rehabilitering på recept (NUR) har potentialen att växa och bli lika vanligt som fysisk aktivitet på recept, men hittills har evidensen inte fått politiker och regioner att satsa över hela landet.

Sjuksköterskan och trädgårdsmästaren Elisabeth G Wahlgren har drivit NUR-projekt och menar att det finns många som har kompetensen och viljan, men att den politiska viljan saknas.

– Det krävs bättre förutsättningar i form av en nationell samverkan, politiska beslut och en fungerande infrastruktur för att den här typen av insatser ska skrivas ut på recept, likt FaR – fysisk aktivitet på recept. Det ska inte spela någon roll var i landet du bor, du ska få samma möjlighet till rehabilitering och behandling oavsett, säger hon i ett pressmeddelande.

Tiden på landet en nystart

I en ny rapport från SLU har hon tillsammans med tre andra forskare beskrivit en metod för NUR på lantgård med ett interdisciplinärt vårdteam.

Vårdteamet bestod av fyra personer med följande professioner;  trädgårdsmästare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, symboldrama-terapeut och en läkare.

Teamet fick en bra uppfattning om patienternas styrkor och svagheter och kunde tillsammans med patienten sätta upp nya mål mot arbete. Flera uttryckte att tiden på lantgården var en nystart i deras liv efter en ofta lång sjukskrivning.

– Patienterna beskrev att de fick insikt, kunskap och förståelse tack vare teamet med både ”vit” (konventionell) vårdkunskap och ”grön” trädgårdsmästarkunskap, berättar Wahlgren.

Studien genomfördes på en gård utanför Lidköping där det bland annat fanns ett samlingsrum med öppen eld, växthus med rinnande vatten och en varierad trädgård.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV