Radar

Människohandel under slavliknande villkor

Människohandeln och det moderna slaveriet fortsätter, trots tider av pandemi.

Flera hundra människor i Sverige lever i riskzonen för arbetskraftsexploatering, människohandel och modernt slaveri. Det skriver Frälsningsarmén i en ny rapport. 

Enligt rapporten fortsätter prostitutionen och den sexuella exploateringen att växa, samtidigt som den arbetsrelaterade människohandeln och människoexploateringen ökar. För första gången ser man ett ökat antal personer utsatta för arbetskraftsexploatering, långt fler än tidigare. 

– Detta är inget annat är ett stort misslyckande för Sverige som så starkt värnat tryggheten i den svenska arbetsmodellen, säger Madeleine Sundell, jurist och Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel i ett pressmeddelande. 

Bor på arbetsplatser

Under förra året mötte Frälsningsarmén i Sverige 326 människor i riskzonen för arbetskraftsexploatering, människohandel och modernt slaveri. 95 personer inklusive 16 medföljande barn av dessa gavs möjlighet till uppföljande stöd och skydd på något av Frälsningsarméns traffickingcenter eller skyddade boenden. 

Människohandeln förekommer, enligt Madeleine Sundell, under slavliknande villkor. Många lever och bor på arbetsplatser. En del tvingas tigga, arbeta som diskare, städare, i biltvätt, på massagesalong eller på byggen på dagtid och vissa tvingas begå brott eller bedriva prostitution på nätterna. 

– Den nya lagstiftningen från 2018 som skulle komma åt den så kallade människoexploateringen har knappt använts. Vi har bara sett en fällande tingsrättsdom från 2019, som tyvärr frikändes i hovrätten i januari 2021, säger hon. 

Belyser exploateringen

I kampanjen ”Inblick i Sveriges moderna slaveri” belyser Frälsningsarmén exploateringen genom bilder och berättelser som vittnar om de utsattas skyddslöshet och livsvillkor på den svenska arbetsmarknaden.

– Vi måste få till ett bättre rättighetsbaserat brottsofferperspektiv i enlighet med de internationella åtaganden som Sverige antagit. Det är inte klokt att detta får pågå och gå ansvariga helt obemärkt förbi, säger Madeleine Sundell.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV