Radar

Dödsolyckor inom jordbruket oroar minister

Ytterligare insatser krävs för att minska dödsolyckor och arbetsplatsolyckor inom de gröna näringarna, anser landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

– Mycket av olyckorna sker på grund av att man jobbar ensam, mycket med maskiner och underskattar riskerna, säger hon.

På fredagen träffar ministern representanter från Naturbruksskolornas förening och tre naturbruksgymnasier för att diskutera deras roll i att långsiktigt öka kunskapen om säkerhetsarbete.

– Det är lättare att lära rätt från början än att lära om när man blivit yrkesverksam, säger Jennie Nilsson.

Ett första steg för att intensifiera säkerhetsarbetet inom ”hennes” branscher – jordbruk, skogsbruk och fiske – blir att låta Jordbruksverket ta fram en modell för rådgivning och utbildning.

Målet är att satsningen inleds 2022. En utgångspunkt är det tidigare projektet ”Säkert Bondförnuft”, som drevs under fem år för att minska olyckorna i lantbruket.

– Det handlar om att öka medvetenheten om var riskerna finns, betona vikten av att använda skyddsutrustning och göra det på rätt sätt, att inte arbeta ensam i vissa moment, att inte ta onödiga risker, säger Jennie Nilsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV