Radar

Bivänlig politik efterlyses i ny kampanj

Bin lider brist på både mat och bostäder och dessutom används för mycket bekämpningsmedel.

Skadliga bekämpningsmedel måste fasas ut för att rädda de vildbin vi har kvar. Det menar Naturskyddsföreningen i en ny kampanj där de belyser hur Sveriges skattesystem gynnar medel som är farliga för bin och den biologiska mångfalden.

En tredjedel av de vilda biarterna är på väg att försvinna i Sverige. Skadliga bekämpningsmedel, ett förändrat landskap, klimatförändringar och matbrist är några av hoten mot bina. Det uppmärksammar Naturskyddsföreningen i kampanjen ”Operation: Rädda bina”. I en namninsamling kräver de nu att regeringen förändrar skatten på bekämpningsmedel som i nuläget gynnar användningen av farliga medel.

Starka bekämpningsmedel billigare

Idag beskattas bekämpningsmedel per kilo, vilket i praktiken innebär att väldigt starka bekämpningsmedel med större miljöpåverkan är billigare än mildare medel. Även medel som inte är direkt dödliga för bina kan påverka deras immunförsvar, sömn och navigeringsförmåga. Skadliga medel för bin hittas regelbundet i ytvatten. 

– Ohållbara jordbruksmetoder är ett stort hot mot vilda bin och den biologiska mångfalden. Skadliga bekämpningsmedel behöver fasas ut, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Många insatser för bina

Förutom att driva frågan om en mer bivänlig politik uppmuntrar organisationen privatpersoner att göra konkreta insatser för att gynna de vilda bina.

Under tiden kampanjen varit igång de senaste två åren har nästan 22 000 insatser rapporterats in. Bland annat har vildbihotell byggts, bivänliga blommor såtts och gräsmattor har blivit blommande ängar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV