Radar

Amnesty: ingen trovärdig bostadspolitik

Regeringen behöver skyndsamt utforma en nationell hemlöshetsstrategi, anser Amnesty.

Sverige har fått internationell kritik för att det saknas en trovärdig  bostadspolitik. Bland annat ökar bostadskostnaderna och hemlösheten bland diskriminerade grupper. Regeringen måste ta kritiken på allvar, menar Amnesty.

I ett remissvar på Jämlikhetskommissionens betänkande kritiserar nu Amnesty flera av kommissionens slutsatser.

– Sverige har fått svidande kritik från bland andra FN för att bostadskostnaderna och hemlösheten ökar och för att det saknas en trovärdig nationell social bostadspolitik, säger Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty Sverige i ett pressmeddelande.

– Jämlikhetskommissionen hade fått större tyngd i sina slutsatser och kunnat utstaka en tydligare väg framåt om den tagit avstamp i denna kritik och FNs principer om hur rätten till bostad ska värnas, fortsätter hon.

Trångboddheten växer

Amnesty menar att det saknas ett rättighetsperspektiv på frågorna, och lyfter som exempel fram diskrimineringen av utlandsfödda, etniska minoriteter, unga och äldre som hinder för att uppfylla rätten till bostad i Sverige.

– Bostadsojämlikheten i Sverige är mycket hög i dag och den strukturella hemlösheten och trångboddheten växer, framförallt bland personer som tillhör redan diskriminerade grupper. För att vända utvecklingen, och för att Sverige ska kunna uppfylla sina internationella skyldigheter, krävs en helhjärtad satsning på bostaden som en mänsklig rättighet snarare än som en vara på en marknad, säger Johanna Westeson.

Några saker i Jämlikhetskommissionens slutsatser i bostadsfrågan instämmer man också med. Det gäller bland annat förslaget om att införa ett lagstadgat krav på hyresgästers möjlighet att välja nivå vid renovering.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV