Radar

Sveaskog drar sig ur kritiserad kampanj

Avverkad skog.

Statliga Sveaskog har beslutat att lämna den omtvistade kampanjen Svenska Skogen, som förmedlar att skogsbruket gör klimatnytta. Beslutet grundar sig i bolagets nya långsiktiga inriktning, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

I februari avslöjade Dagens Nyheter att statliga Sveaskog deltagit i en mångmiljonsatsning på reklam för ökat skogsbruk. Anledningen till att bolaget nu drar sig ur kampanjen grundar sig, enligt pressmeddelandet, i ”bolagets nya långsiktiga inriktning som har ett större fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning tillsammans med ett fortsatt starkt fokus på leveransförmåga och ökad tillväxt i skogen.”

– Vår nya inriktning innebär att vi kommer att prioritera kommunikationsinsatser utifrån vår egen kärnverksamhet, skogsbruket. Efter en process under hösten har vi nu beslutat att lämna initiativet, säger Per Matses, vd för Sveaskog, i ett pressmeddelande.

"En bild långt ifrån verkligheten"

Enligt DN:s granskning var Sveaskog en av nyckelspelarna i den kampanj som enligt tidningen ska ha kostat 150 miljoner kronor, där budskapet var att skogsbruket ska öka för klimatets skull. Kampanjen drevs under namnet Svenska skogen med affischer i lokaltrafik, tidningsannonser och filmer.

Flera aktörer kritiserade kampanjen för att vara vilseledande, bland annat Greenpeace som på sin hemsida skrev:  ”I skogslobbyns kampanj syns en vacker skog runt ett enda nedhugget träd. Det är en bild långt ifrån verkligheten. I själva verket kalhugger och markbereder skogsindustrin våra skogar med stora maskiner som lämnar djupa spår och kala ytor efter sig, samtidigt som de lägger stora summor på att få det att framstå som hållbart.”

Sveaskog skriver att de kommer lämna kampanjen när gällande avtal upphör i juni 2022.