Radar

Personer med Downs syndrom prioriteras inte för vaccinering

I Sverige prioriteras inte personer med Downs syndrom för vaccin mot covid-19.

I flera länder finns personer med Downs syndrom med i samma prioriteringsgrupp för covid-19 vaccination som äldre personer. Men inte i Sverige, trots att de blir svårt sjuka och dör lättare.

Att personer med Downs syndrom blir svårt sjuka och dör i covid-19 i större utsträckning än övriga befolkningen bekräftas i samtliga nationella och internationella studier, enligt Svenska Downföreningen.

Det har gjort att många länder runt om i världen har valt att placera personer med Downs syndrom i samma höga prioriteringsgrupper för covid-19-vaccination som äldre personer.

I en intervju i Sveriges Radio Ekot den 30:e mars sa Anders Tegnell att det inte går att göra den typen av detaljerad prioritering. Folkhälsomyndigheten har även meddelat i ett brev till Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen att de inte kommer att göra några ytterligare ändringar i prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19.

Sjukvård i sent skede

Bland alla personer med stöd enligt LSS, smittades 4,2 procent med covid-19 under 2020, motsvarande 3500 personer, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Totalt 149 personer avled, det vill säga 4 procent av de som smittats.

– Att en så hög andel avled jämfört med den övriga befolkningen kan bero på att många tillhör riskgrupper, framför allt de med Downs syndrom. De kan även ha haft svårigheter att kommunicera exempelvis feber och andningssvårigheter vilket kan ha gjort att de fått sjukvård i ett sent skede, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, i en kommentar.

Svenska Downföreningen skriver i ett pressmeddelande att Folkhälsomyndighetens inställning till prioriteringsordningen är svårbegriplig:

”Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringsordning syftar till att först skydda de som löper störst risk att bli svårt sjuka och dö covid-19. Är det då rimligt att några tusen vuxna personer med Downs syndrom som ännu väntar på sin första vaccinationsspruta (de flesta under 65 år) ska tvingas vänta tills drygt 2 miljoner personer över 65 år i Sverige har vaccinerats? Trots att de flesta personer i denna lilla grupp löper lika stor – eller större risk – att bli svårt sjuka och dö i Covid-19.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV