Radar

Ökad efterlevnad bättre än många restriktioner

Restriktioner vid en mataffär i Svedmyra i södra Stockholm.

Istället för att satsa på många restriktiva åtgärder bör vi öka efterlevnaden av de pandemirestriktioner som finns. Det menar forskare i en ny EU-finansierad studie.

9500 invånare i 11 länder inom EU fick svara på frågor i en studie, med syftet att ge regeringar insikt i hur de bör agera för att stoppa spridningen av coronaviruset.

– Att genomföra en kombination av många restriktiva åtgärder har motsatt effekt, öka istället efterlevnaden av åtgärderna, säger Sofia Wikman, forskare vid Högskolan i Gävle i ett pressmeddelande.

I studien fick deltagarna svara på frågor om olika smittbegränsande åtgärder: Vilka åtgärder uppfattas som en kränkning av personliga friheter? Vilka åsikter och demografiska faktorer påverkar efterlevnaden och vad kan regeringar göra för att förbättra medborgarnas efterlevnad på bästa sätt?

Stora skillnader mellan länder

Resultaten visar att skillnaderna mellan länderna är stora i efterlevnad och hur effektiva de upplever att åtgärderna är. Till exempel behöver regeringar som har låga nivåer av förtroende anstränga sig mer för att övertyga medborgarna, särskilt män, om hur effektiva de föreslagna åtgärderna är.

Forskarna i studien föreslår också ekonomisk ersättning till medborgare som har förlorat sina jobb eller inkomst på grund av restriktionerna, skulle förbättra efterlevnaden.  

"Mänskliga rättigheter behöver skyddas"

Regeringar bör även avstå från åtgärder som uppfattas som mer begränsande för medborgarnas mänskliga rättigheter än effektiva, och som saknar objektiva bevis för att hindra virusspridning, fastslår forskarna.

– Det handlar om åtgärder för att balansera mellan de negativa ekonomiska, psykologiska och sociala effekterna och åtgärder för att skydda de mänskliga rättigheterna, säger Sofia Wikman.

Undersökningen gjordes i 11 länder: Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Bulgarien, Tjeckien, Finland, Indien, Lettland, Polen, Rumänien och Sverige.