Zoom

Höga förväntningar på samisk sanningskommission

Samisk demonstration i Stockholm.

Sedan 2012 har Sametinget arbetat för en sanningskommission som ska kartlägga statens övergrepp mot det samiska folket och deras konsekvenser, samt föreslå åtgärder. En känslofylld ny rapport visar vilka höga förväntningar många samer har på processen.

Synpunkter från över 500 samer har samlats i rapporten ”Förberedelse inför en sanningskommission om statens övergrepp mot det samiska folket” som nyligen överlämnades till kulturdepartementet. I rapporten står bland annat:

”Målet måste vara att sanningen ska komma fram oavsett hur obehaglig och obekväm den är – samt att kommissionen ska leda till en förändring av det samiska folkets situation och verklighet.”

"Folk ser en som en blåklädd tomte"

– Sanningskommission är viktig för att lyfta fram hur den svenska staten har behandlat urfolket här uppe i Arktis. I Sverige har vi lätt att slå oss för bröstet och tycka att vi är duktiga på mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att visa att det inte har gått rätt till alla gånger, säger Matti Blind Berg, sammankallande i Sametingets styrgrupp för förankringsprocessen.

Matti Blind Berg, ledamot i Sametinget och sammankallande i styrgruppen för förankringsprocessen
Matti Blind Berg, ledamot i Sametinget och sammankallande i styrgruppen för förankringsprocessen. Foto: Marie Birkl

Hans egna förhoppningar är bland annat att sanningskommissionen kan göra att barn lär sig mer om samer i skolan, och inte minst att den kan bli ett verktyg för att stärka samisk rätt framåt.

– Man kanske måste känna sin historia för att kunna hantera sin framtid. Gemene man i Sverige har nog inte koll på hur illa de nordiska staterna har hanterat den här frågan.

”Folk ser en som en blåklädd tomte som bor i ett tält någonstans på ett fjäll – som om man vore en sagofigur och tycker det verkar hur mysigt som helst. De har ingen förståelse för hur mycket staten har aktivt motarbetat den fortsatta existensen av den samiska kulturen”, är ett annat citat ur rapporten.

Objektiv historieskrivning

För Sametingets del började arbetet redan 2012 med en motion om en oberoende sanningskommission för att ge en objektiv historiebeskrivning av de övergrepp som begåtts och ge Sverige möjlighet att förlika sig med sin historia. Den antogs enhälligt.

På Urfolkens dag den 9 augusti 2019 höll Helene Öberg, statssekreterare hos kulturminister Amanda Lind, ett tal där hon sa att regeringen var positiv till att etablera en sanningskommission.

Matti Blind Berg är säker på att kommissionen blir av.
– Det tar jag för givet. Den oro jag eventuellt kan känna är att den kan flytta fokus från andra viktiga frågor. Vi får se till att det inte sker.

Som exempel nämner han samers rätt till mark och vatten, samt arbetet med en nordisk samekonvention. Men han betonar att allt hänger ihop.

Rasism och tvångsförflyttningar

Bland de områden som en sanningskommission behöver ta upp enligt rapporten finns just markrättigheter och även rasbiologiska övergrepp och annan rasism och diskriminering, gränsstängningar, tvångsförflyttningar, splittringar mellan olika grupper av samer, utbildningspolitik samt förbud mot att tala samiska.

”Staten måste göra upp med sin rasistiska historia och ideologi, så att de i nutid blir medvetna om att de fortfarande för en strukturellt rasistisk politik gentemot urfolket samerna genom nuvarande lagstiftning. Osynliggörandet av samer i svensk historia och bristande undervisning i skolan gör att folk vet så lite om samer.”

Pågår i flera nordiska länder

I Finland är Sannings- och försoningskommissionens arbete tänkt att starta under 2021, och pågå i två år. Syftet är att identifiera och bedöma både historiska och nutida diskriminering och kränkningar av samernas rättigheter, utreda hur dessa påverkar samer i dag samt ge förslag för att främja kontakten mellan samer och finska staten, samt samer emellan. I Norge pågår en sanningskommission för att granska förnorskningspolitik och oförrätter mot samer, kväner, norskfinnar och skogfinnar som ska överlämna sin rapport i september 2022.

Nästa steg i Sverige är att regeringen ska ta fram direktiv för sanningskommissionen och tillsätta kommissionärer.

– Nu har vi lämnat över rapporten och äger inte processen längre. Det ska bli otroligt spännande att se hur man väljer att hantera frågan.

Förväntningar i urval

Att långsiktig finansiering säkras av staten.
Att kommissionen ska ha ett oberoende och starkt mandat.
Att processen förankras i det samiska samhället så att arbetet når olika grupper av samer med vitt skilda erfarenheter för att undvika mer splittring internt i det samiska samhället.
Att sociala och psykosociala stödfunktioner tidigt upprättas.
Att sanningskommissionen förutsätts följas av en försoningsprocess efter genomfört kommissionsarbete, givet att de rekommendationer som kommissionen föreslår uppfylls.
Källa: https://www.sametinget.se/rapport_sanningskommission

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV