Radar

Ungdomar protesterar mot oljeledningar i USA

Ungdomarna samlades först utanför den amerikanska myndigheten som har ansvar för att ge tillstånd till infrastrukturprojekt i USA.

På torsdagen samlades ungdomar för en rad aktioner i Washington DC, USA för att påminna president Joe Biden om hans löften att agera för klimatet, ursprungsfolks rättigheter och miljörättvisa. De kräver att myndigheterna tar tillbaka byggtillstånden för ett antal olika olje- och gasledningar i landet.

Deltagarna kom från flera nätverk av ursprungsfolk som kämpar mot de gas- och oljeledningar, som exempelvis Dakota Access pipeline och Keystone XL, som planeras eller redan dragits över deras marker och genom känsliga vatten- och naturområden.

Ungdomarna samlades först utanför den amerikanska myndigheten Army corps of engineers (Förenta staternas arméingenjörkår) som har ansvar för bland annat infrastrukturprojekt i landet. De lyfte där att 400 000 personer har skrivit på en namninsamling som uppmanar myndigheten att dra tillbaka byggtillståndet för oljeledningen som kallas Line 3 i Minnesota (se nedan).

Hotet som en "svart orm"

De gick sedan till Black lives matter-torget bärandes en 90 meter lång ”svart orm” som representerade hotet från oljeledningarna.

”Men de här aktionerna tar vi kraven på att stoppa de här (olje- och gas)ledningarna direkt till Washington DC, med hänvisning till president Bidens uttalade åtagande för att agera mot klimatkrisen, att eftersträva miljörättvisa och respektera rättigheterna för ursprungsfolk.” skriver organisationerna i ett pressmeddelande. 

Aktionen den 1 april samlade ungdomar från flera olika organisationer som kämpar mot olje- och gasledningar
Aktionen den 1 april samlade ungdomar från flera olika organisationer som kämpar mot olje- och gasledningar. Foto: Nadahness Greene

Det är fem olika pipelineprojekt som ungdomarna särskilt lyfter då presidenten och hans administration har möjlighet att få dem godkända, skrotade, eller fördröjda, rapporterar E&E News

1. Keystone XL

Keystone XL skulle transportera olja från de omdiskuterade oljesandsområdena i Kanada ner till Mexikanska golfen. En stor del av pipelinen är redan byggd på den kanadensiska sidan, men Biden har möjlighet att dra tillbaka godkännandet för dragningen in i USA, något som han lovade att göra under valkampanjen förra året.

2. Dakota Access

Dakota Access pipeline fick mycket uppmärksamhet under protesterna 2016. Den bär råolja från North Dakota till Illinois och det pågår en domstolsprocess om huruvida den bör stängas av, då det enligt en federal åklagare inte har gjorts en tillräckligt omfattande utredning om dess miljöpåverkan. Donald Trump tryckte på för att projektet skulle färdigställas 2018 och har låtit verksamheten pågå utan ett giltigt tillstånd (på grund av rättsprocessen). Joe Biden har möjlighet att när som helst stänga ner den.

3. Mountain Valley

Mountain Valley pipeline är tänkt att gå från West Virginia till södra Virginia med naturgas. Byggprocessen har till viss del påbörjats men projektet har försenats då ägarna har haft svårt att få bygg- och miljötillstånd. 

4. Line 5 i Michigan

Line 5 i Michigan är en oljeledning som också har lyfts till domstol då det uppstått en konflikt mellan energibolaget och den lokala guvernören om säkerheten för sjöarna Lake Michigan och Lake Huron. Detta ger Bidens administration en möjlighet att stärka lokala myndigheter gentemot energibolagen.

5. Line 3 i Minnesota

Line 3 i Minnesota är ett projekt som redan har godkänts och som handlar om att byta ut och utöka kapaciteten i de ledningar som transporterar råolja från oljesandsområdena i Kanada till Wisconsin i USA. Amerikanska myndigheter har bland annat godkänt att ledningen korsar mer än 200 sjöar och vattendrag i Minnesota och ursprungsfolk och miljöorganisationer har utan framgång försökt överklaga beslutet om ledningens sträckning.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV