Radar

Satsning på fler kvinnliga svetsare i Kenya

Rhama Salat Dakane från Dadaab är en av de antagna på yrkesutbildningen för svetsare i Kenya.

Att få fler kvinnor och personer med funktionshinder till tekniska yrkesutbildningar är målet för ett projekt som nu har sjösatts i två kommuner i Kenya av den internationella arbetsorganisationen ILO.

Träningsprogrammet har fokus på svetsning och riktar sig till personer mellan 18 och 34 år. Utbildningssatsningen är också uttalat riktad mot flyktingar, med giltiga utländska id-handlingar, rapporterar ILO (International labour organization), som genomför projektet i samarbete med lokala branschorganisationer.

En av de som blivit antagen är Rhama Salat Dakane från Dadaab.

– Jag är glad över att delta i den här utbildningen för att få färdigheterna att förbättra mitt liv. Min far gick bort när jag var ung och min familj är fattig, ingen av oss har jobb. Min dröm har alltid varit att delta i den här sortens utbildning. I mitt hemland, där finns inga somaliska kvinnor som lär sig sådant här, och till och med här på institutet är jag den enda somaliska kvinnliga eleven, säger hon till ILO.

Stor ojämlikhet

Enligt utbildningsdepartementet i Kenya är det stor ojämlikhet i vilka som har tillgång till yrkesutbildningar i landet. Knappt 40 procent är kvinnor och majoriteten av dessa utbildar sig inom datorkunskap och kommunikation. Endast fem procent av de som utbildar sig till ingenjörer och byggtekniker är kvinnor.

ILO uppger att det finns många anledningar, som kulturella och sociala normer, till att färre kvinnor söker sig till yrken inom vetenskap, teknik och matematik.

Dessutom har personer med fysiska funktionshinder varit i princip uteslutna från yrkesutbildningarna. I Kenya har andelen på dessa utbildningar varit mindre än två procent. För personer med kognitiva funktionshinder har andelen varit något högre (sju procent).

– Trots att jag har funktionshinder, så har det inte påverkat min utbildning och jag har lika goda resultat som de andra eleverna. Jag skulle vilja säga till andra personer med funktionshinder att den här kursen inte är så svår som människor säger, berättar Jeremiah Etabo Kapoa, från Turkana Syd.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV