Radar

Kungsörnsungar ska hittas med ljudinspelare

Läten från kungsörnars ungar ska fångar av ljudinspelare.

Nykläckta kungsörnsungar i norra Sverige ska upptäckas genom ljudinspelningar. Forskare hoppas kunna få en bättre bild av hur många kungsörnar som finns i landet genom att fånga ungarnas läten.

Landets kungsörnar inventeras varje år av länsstyrelserna. I år hoppas man hitta fler tack vare ljudinspelare, som ska sättas upp på vissa platser i norra Sverige av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

”Vårt viktigaste syfte är att hitta ungar i tidigare okända bon, både i kända revir med känt bo men med okända alternativbon, och i besatta revir utan kända bon”, säger Birger Hörnfeldt, professor emeritus vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö, i ett pressmeddelande.

Reviren undersöks varje år för att ta reda på var kungsörnarna finns och hur många ungar de får. Ungar som tigger efter mat tros finnas i bona på försommaren och ljudinspelarna kommer då att placeras ut omkring en kilometer från kända eller misstänkta bon.

Förra året kunde man med hjälp av ljudkontroller av några revir slå fast att antalet lyckade häckningar var omkring 20 procent högre än vad den tidigare inventeringen hade visat. Idén att spela in ungarnas läten kom efter att Birger Hörnfeldt härom året av misstag råkat spelat in läten från tidigare okända kungsörnsungar.

”I ett av reviren hade häckningen tidigare bedömts som misslyckad vid kontroll av det kända kungsörnsboet, men tiggläten visade att det fanns en unge där, men i ett tidigare okänt alternativbo”, säger Birger Hörnfeldt.

Kungsörn

Den blir 75–88 centimeter lång.

Vingspannet är 205–225 centimeter.

Kungsörnar livnär sig fram för allt på stora byten, som harar och hönsfåglar, men äter också ofta kadaver av större djur.

I Sverige häckar kungsörnen i barrskogsområdet och fjällen norrut från Dalarna, samt på Gotland. Den har tillfälligt häckat på andra ställen.

Äldre fåglar är nästan enfärgat mörkbruna med gyllengul hjässa och nacke.
Ungfåglar har iögonfallande vit stjärtbas och ett stort vitt fält mitt på varje vinge.

Från inventeringarna 2019 rapporterade länsstyrelserna totalt 502 revir som var besatta av örnar. I dessa revir häckade 311 par och det var 266 par som hade lyckats med häckningen. Knappt tre fjärdedelar av de lyckade häckningarna fanns i renskötselområdet.

Antalet besatta revir och framför allt antalet lyckade häckningar kan variera kraftigt från år till år. Det beror mest på födotillgång för örnarna och väderförhållandena under häckningssäsongen.

Källa: Nationalencyklopedin och Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV