Radar

Kritik mot klimaträttsutredningen: inga nya krav på industrin

Den industri som står för hälften av alla klimatutsläpp i Sverige slipper fortsatt undan, menar Naturskyddsföreningen i en debattartikel.

På torsdagen presenterar Klimaträttsutredningen sitt delbetänkande. Utredningen kritiseras nu i en debattartikel av Naturskyddsföreningen, som menar att den inte lyckas med sitt viktigaste uppdrag – att se till att utsläpp av växthusgaser från industrin minskar.

– Den industri som står för hälften av alla klimatutsläpp i Sverige har inga direkta krav på minskningar av klimatpåverkande utsläpp från sin verksamhet i sina tillstånd, trots att det är fullt möjligt att ställa krav på exempelvis energieffektivisering. Den tunga industrin i Sverige måste få skärpta krav om vi ska kunna nå våra klimatmål, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Sverige har som målsättning att bli världens första fossilfria välfärdsland med nettonollutsläpp till år 2045. För att klara målet måste utsläppen av växthusgaser minska med minst 6 – 10 procent per år, skriver Naturskyddsföreningen.

Går alldeles för långsamt

Minskningen från 2018 till 2019, det senaste året med statistik från Naturvårdsverket, landade på 2,4 procent. Under pandemin bedöms utsläppen ha minskat mer, men endast tillfälligt. ”Sammantaget går det alldeles för långsamt”, skriver Naturskyddsföreningen.

En nyhet i utredningen är att det går att ställa krav som leder till utsläppsminskningar även på de verksamheter som omfattas av EU:s utsläppshandel. Idag har dessa verksamheter inga klimatkrav i sina tillstånd. Men trots utredningens slutsats kommer det inte att leda till utsläppsminskningar från verksamheter som redan har tillstånd, menar Naturskyddsföreningen. Anledningen är att industrin sitter med i princip eviga tillstånd utan krav, och utredningens förslag tillämpas bara vid nya tillståndsprövningar.

Når inte hela vägen fram

– Det är flera mycket bra förslag i utredningen, men tyvärr når den inte hela vägen fram. Den tunga industrin med befintliga tillstånd kommer inte att få krav på att minska utsläppen från sin verksamhet på många år ännu, säger Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

I debattartikeln föreslår Naturskyddsföreningen bland annat att regeringen omedelbart tillsätter en ny utredning om omprövning och tidsbegränsning av tillstånd till den tunga industrin. De kräver också att alla tillstånd till alla verksamheter som ger upphov till utsläpp av växthusgaser upphör att gälla senast 2030, och att dispens ska gälla efter det.

Klimaträttsutredningen är en punkt i januariavtalet och tillsattes 2019. I direktiven till utredningen står det att ”all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag”Utredningen fick sedan i uppdrag att se över miljöbalken och främst prövningen av de verksamheter som står för störst utsläpp av växthusgaser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV