Radar

Sfi-utbildning i Karlstad blir mer praktisk

Sfi i Karlstad ska göra om utbildningen så att den blir mer praktisk.

Elever med ingen eller liten skolvana från hemlandet har svårt att klara sina sfi-studier och många hoppar av. Till hösten startar sfi i Karlstad ett pilotprojekt med mer praktisk undervisning för att anpassa  den efter elevernas behov. 

– Den här målgruppen som vi jobbar med har en lång väg till ett riktigt jobb, och då känns det otroligt meningsfullt att få vara med och bidra till att den vägen kortas lite, säger sfi-läraren Cecilia Nilsson till P4 Värmland.

Tillsammans med kollegan Sandra Persson arbetar hon med att utforma den nya utbildningen, som ska integrera praktik med traditionell undervisning.

Idag saknar 17 procent av de nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsfas en formell grundläggande utbildning. Eftersom många haft svårt att hitta jobb under pandemin återvänder de till sfi.

Tar avstamp i praktiken

Enligt Cecilia Nilsson kommer undervisningen att ta avstamp i praktiken och utgå ifrån hur det ser ut på en svensk arbetsplats. Man kommer bland annat  att använda sig av digital teknik och filma olika moment, som till exempel vad man säger vid kassan.

– Vi kommer att titta på vad man behöver förstå när det gäller arbetsmiljö, lagar, värdegrund, demokratifrågor. Vårt utgångsläge blir att göra detta utifrån elevernas erfarenhet på praktikplatsen med svenskan som verktyg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV