Radar

Kolkraften krymper – men Kina bygger nytt

En kolkraftsanläggning i Hejin i den kinesiska provinsen Shanxin.

Nu står Kina för mer än hälften av all kolkraft i världen. Under 2020 var Kinas andel av den förorenande tekniken 53 procent, beräknar brittiska Ember i sin årsrapport. Globalt krymper dock kolkraften.

Under fjolåret minskade kolenergin i världen med 4 procent, vilket också kan uttryckas som 346 terawattimmar (TWh). Tappet täcktes nästan helt av ny sol- och vindkraft, vars fortsatta utbyggnad stod för 314 nya TWh.

Men medan den smutsiga kolenergin backar rejält i övriga världen bygger Kina nytt. Landets andel av kolkraften globalt har ökat med nio procentenheter sedan 2015.

Landet har lovat att minska sitt beroende av kolet och att bli koldioxidneutralt till år 2060. Men under första halvåret 2020 beviljade Kina bygglov för fler koleldade kraftverk än vad man gjorde under hela 2018 respektive 2019 och landet var under fjolåret det enda av G20-länderna som såg en stor ökning av kolkraft.

Trenden är inte entydig. Dels investerar Kina samtidigt i såväl vindkraft som solkraft. Och dels pensioneras väldigt många äldre kolkraftverk samtidigt som nya byggs.

Så å ena sidan har kolkraftens andel av all energiproduktion i landet sjunkit från 70 till 56 procent det senaste decenniet. Men eftersom totalen vuxit ökade ändå produktionen i faktiska siffror med 19 procent bara under de senaste fem åren, enligt Ember.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV