Radar

Grönt ljus för skyddsjakt på knubbsäl och vikare

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på gråsäl och skyddsjakt på knubbsäl och vikare.

Nu ger Naturvårdsverket klartecken för skyddsjakt på knubbsäl och vikare, liksom licensjakt på gråsäl. Från och med i år får knubbsälar även skjutas en bit bort från fiskeplatsen. Anledningen uppges vara att skydda fisket. 

Precis som föregående år har Naturvårdsverket beslutat om skyddsjakt på knubbsäl och vikare. Nytt för i år är att djuren får skjutas även om de inte befinner sig i direkt anslutning till fiskeplatsen. Skyddsjakt får utövas upp till 200 meter från fiskeplatsen.

– De nya villkoren ger bättre förutsättningar att skydda fisket och känsliga fiskbestånd, säger Ebba Henning Planck, vilthandläggare på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

I Sverige får max 900 knubbsälar dödas under skyddsjaktperioden. Antalet fördelas mellan Västra Götalands län (560), Hallands län (200) och Skåne (140). Antalet vikare som får jagas för att skydda fisket i Norrbotten och Västerbotten höjs från 400 till 420 och omfattar nu även Västernorrlands län. 

Licensjakt på gråsäl

För andra året i rad har Naturvårdsverket även beslutat om licensjakt på gråsäl. Licensjaktens huvudsakliga syfte enligt Naturvårdsverket är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst.

Antal gråsälar som får fällas och område för licensjakten är samma som föregående år, det vill säga som mest får 2000 gråsälar fällas i de län som har kust mot Östersjön. Till skillnad mot förra licensjaktperioden som pågick till sista januari i år har Naturvårdsverket enbart fattat beslut om jakt till årsskiftet 2021-2022, eftersom det är så långt möjligheten sträcker sig i jaktförordningen.

Viktigare att sluta fiska

Organisationen Djurens Rätt har tidigare kritiserat Naturvårdsverkets beslut om jakt på säl i jakttidsförslaget. De menar bland annat att licensjakt på säl ska inte få förekomma, åtminstone inte på vikare som har en ogynnsam bevarandestatus.

”Den viktigaste åtgärden för att skydda torskbestånden är att sluta fiska så mycket torsk, inte att besluta om att skjuta fler sälar. Naturvårdsverket själva har i en tidigare utredning kommit fram till att det är enskilda individer som är problemet för fiskeverksamheten, inte hela populationer av sälarter”, säger etologen Anna Harenius i ett tidigare uttalande. 

Skyddsjakt och licensjakt  

Naturvårdsverket kan endast fatta beslut om skyddsjakt på knubbsäl och vikare. För gråsäl kan även licensjakt tillåtas.

Till skillnad mot skyddsjakt kan licensjakten bedrivas utan krav på de villkor som finns för skyddsjakt. 

Villkor för skyddsjakt är bland annat att jakten ska ske inom 200 meter från fiskeplatsen.

Följande jakttider gäller: 

Licensjakt, gråsäl: 20 april – 31 december 2021 
Skyddsjakt, knubbsäl: 20 april – 20 maj 2021 samt 16 juli 2021 – 19 april 2022 
Skyddsjakt, vikare: 1 maj 2021 – 31 januari 2022  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV