Radar

FHM: Lättnaderna måste skjutas fram

Socialminister Lena Hallengren och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten begär att regeringen skjuter på de lättnader som aviserats till den 11 april. Det gäller till exempel publiktak och att Gröna Lund och Liseberg ska slippa regeln om max åtta besökare. Nytt datum som föreslås är 3 maj.

Smittläget är nu så allvarligt att Folkhälsomyndigheten under måndagen skickade en hemställan till socialdepartementet för att be regeringen att avvakta med en rad förändringar i den så kallade begränsningsförordningen.

Det handlar exempelvis om deltagarantal för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som fotbollsmatcher, teaterföreställningar och konserter. Regeringen har föreslagit att det nuvarande publiktaket på åtta personer ska kunna anpassas efter om arrangemanget är inomhus eller utomhus och om det finns anvisade sittplatser eller inte.

FHM föreslog i sitt remissvar i februari att förändringarna skulle träda i kraft den 11 april, om smittläget tillåter det. Men nu backar myndigheten om datumet.

Ändrar datum

Förändringarna är inte möjliga att genomföra den 11 april, utan bör skjutas fram en tid, skriver FHM i sin hemställan. Nu görs i stället bedömningen att förändringarna kan träda i kraft i månadsskiftet april/maj. FHM begär därför att datumet ändras till den 3 maj.

Det blir nu upp till regeringen att besluta om man ska följa FHM:s uppmaning och skjuta på genomförandet. Regeringen lyssnar dock ofta på sin expertmyndighet.

Det tidigare beskedet om vissa lättnader den 11 april har fått kultur-, nöjes- och idrottsverksamheter att hoppas på att kunna köra i gång igen, även om det skulle bli i liten, smittsäker skala.

Till exempel föreslogs att evenemang inomhus med sittande publik skulle kunna få ha en publik på max 50 personer och utomhusarrangemang högst 100 deltagare. Tanken är att taken sedan stegvis ska höjas när smittläget förbättras.

Liseberg och Grönan

En annan del i förslaget som FHM nu vill att regeringen skjuter på är att Gröna Lund och Liseberg ska omfattas av samma regler som andra nöjesparker. I dag är de i juridisk mening så kallade stadigvarande tivolinöjen och får maximalt släppa in åtta personer. Men från den 11 april skulle de enligt förslaget kunna öppna om varje besökare får 20 kvadratmeter att röra sig på.

Så sent som på måndagen meddelade Gröna Lund att de siktar på att öppna den 1 maj efter att ha varit stängt i mer än ett år.

Enligt uppgift till TT innebär FHM:s hemställan också att de regleringar som löper ut den 11 april sannolikt kommer att ligga kvar. Det gäller bland annat förbudet mot att sälja alkohol på krogen efter klockan 20, maxantal på 500 personer i butiker och gym och att alla uppmanas att handla ensamma.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV