Radar

Djuren avgörande för att återskapa skog

Bambulemur i reservatet Andasibe i Madagaskar.

Lemurer, fladdermöss och fåglar kan vara lösningen för att återskapa skogsekosystem på Madagaskar. Det tror forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Djuren är viktiga i systemet, eftersom de sprider frön från träden.

Sedan 1950-talet har hälften av Madagaskars naturliga skogar försvunnit. Nu har landet inlett ett stort arbete med återbeskogning. Men det räcker inte att bara plantera träd.

– Om vi bara fokuserar på att binda så mycket koldioxid som möjligt är risken att endast några få trädarter som växer snabbt planteras. Detta får till följd att den biologiska mångfalden utarmas och att skogen inte uppfyller de behov som lokalbefolkningen har, säger Sheila Holmes, forskare vid SLU i ett pressmeddelande.

Global kollaps av däggdjur

I ett nytt projekt vill forskare vid SLU tillsammans med lokala aktörer utveckla en metod för skogsrestaurering som också tar hänsyn till vilda djurs möjligheter att nyttja skogarna. Vilda däggdjur och fåglar är nämligen enormt viktiga för skogens funktion eftersom de sprider frön.

– Ett stort antal tropiska trädarter är beroende av däggdjur och fåglar för att sprida sina frön. Vi står nu inför en global kollaps av större däggdjur, särskilt i regnskogarna, och många trädarter som sprids via dessa djur går därför också en osäker framtid till mötes, säger Sheila Holmes.

Återställa djurens avgörande roll

Tidigare forskning har visat att olika däggdjur och fåglar är specialiserade på olika sorters frön beroende på hur fröna är ”förpackade” i en frukt till exempel.

Tillsammans med flera forskare och icke-statliga organisationer ska forskarna kartlägga vilka djur och fåglar som finns i områdena som återbeskogas och i närliggande naturliga skogar. De kommer då att kunna se vilka förutsättningar i miljön som lockar djuren till ett område och därmed kunna skapa förutsättningar för dem att sprida sig till de återbeskogade områdena.

– Det här kommer att bidra till att återställa djurens avgörande roll som fröspridare i dessa skogar och öka skogarnas förmåga att överleva i framtiden, säger Sheila Holmes.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV