Radar

Redan hårda belastningen på vården ökar

Just nu vårdas 1 700 personer som är allvarligt sjuka i covid-19.

Just nu är 1 700 personer så allvarligt sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård och enligt Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen, är belastningen på vården fortsatt hög.

– Antalet inlagda ökar både på iva och övriga vårdavdelningar och det vi känner en oro inför nu är att det kommer att bli ytterligare försämringar innan det blir bättre igen, säger hon.

Av de tillgängliga iva-platserna i Sverige är 558 platser belagda, varav 294 av personer med covid-19.

– Det betyder att det är drygt hälften, 53 procent, av platserna behövs för covid-19, säger Iréne Nilsson Carlsson.

På väg uppåt

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell fortsätter smittspridningen att öka, både i Sverige och i andra länder.

– På global nivå ser vi tyvärr en uppgång igen efter ett par veckors nedgång. Det är Europa som står för volymen i ökningen. Tyvärr är det inte bara Sverige, många av länderna i Europa har en ökning, säger Tegnell.

– Vi är definitivt på väg mot ytterligare en ökning den här veckan. Riktigt hur stor vet vi inte än, men det är helt klart en ökning.

Sammantaget har nu 13 373 smittade personer avlidit i Sverige. Totalt har 773 690 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19.

Fler på intensiven

Hittills har totalt 1 438 715 vaccindoser getts i landet, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret.

1 005 559 personer har fått minst en dos, vilket motsvarar 12,3 procent av den vuxna befolkningen. 433 156 personer har fått två doser, vilket motsvarar 5,3 procent.

Ända sedan den 9 mars har antalet patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (iva) på grund av covid-19 ökat, enligt intensivvårdsregistret.

De senaste dagarna har antalet ökat med ytterligare ett tiotal patienter och är nu uppe i 292. Så många har det inte varit sedan den 22 januari. Då var dock trenden nedåtgående, till skillnad mot nu, då den är uppåtgående.

Kan öka ytterligare

Den senaste tiden har smittspridningen ökat med cirka 18 procent, enligt Anders Tegnell. Eftersom smittspridningen ökar och det faktum att det finns en tidsfördröjning på drygt tio dagar från det att man insjuknar tills dess att man hamnar på iva, är risken alltså överhängande att antalet som vårdas på iva kommer att öka ytterligare och därmed pressa regionerna och sjukvårdspersonalen ännu mer.

Orsaken till den ökande smittspridningen, enligt Anders Tegnell, är dålig följsamhet till de råd och rekommendationer som finns.

De regioner som har högst beläggning på iva just nu på grund av covid-19, i förhållande till invånarantalet är: Uppsala, Dalarna, Gävleborg och Östergötland.

Om dödsfall med covid-19

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.