Radar

EU vill se mer ekologiskt

EU:s mål är att den ekologiska produktionen ska öka från 8-25 procent år 2030.

På torsdagen publicerade EU-kommissionen en handlingsplan för hur den ekologiska marknaden för livsmedel och det ekologiska lantbruket ska växa. Satsningen välkomnas av den svenska ekorörelsen, som beskriver den som handlingskraftig och tydlig. 

– Det har inte funnits någon handlingsplan sedan 2014, så detta visar tydligt EU:s ambitioner för ekologisk produktion. Det är oerhört glädjande – för Europa, för Sverige och för miljön, säger KRAV:s vd Anita Falkenek i ett pressmeddelande. 

Våren 2020 släpptes EU:s livsmedelsstrategi “Farm to Fork” och en strategi för biologisk mångfald. Båda innehåller mål om att den ekologiska produktionen i Europa ska öka från cirka 8 procent till 25 procent år 2030. 

Nu har EU-kommissionen antagit en plan för hur detta ska bli verklighet.

Handlingsplanen är indelad i tre delar som handlar om att öka efterfrågan på ekologiska livsmedel, öka omställningen till ekologisk produktion och att  ytterligare stärka hållbarhetsnyttan med det ekologiska lantbruket. 

Sverige viktigt ekoland

– Nu måste Sverige visa att man är ett föregångsland och ta tillvara den potential som finns hos de svenska ekobönderna. Sverige är ett viktigt eko-land i EU och med dessa satsningar har vi en stor möjlighet att bygga konkurrenskraft, med hjälp av en matproduktion inom planetens gränser, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

EU-kommissionen pekar ut EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, som ett område där medlemsländerna själva nu har möjlighet att skapa tydliga ersättningar både till ekologisk produktion och till rådgivning och andra främjande insatser riktade till såväl ekolantbrukare som konventionella lantbrukare på väg mot omställning.

– I Sverige pågår just nu arbetet med en nationell strategisk plan för CAP och det är oerhört viktigt att ekologisk produktion samt rådgivning och andra främjande insatser prioriteras om vi ska hänga med i den här utvecklingen, säger Sofia Sollén-Norrlin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV