Radar

Skillnader i kommunernas stöd till våldsutsatta

Det finns stora skillnader i hur olika kommuner når ut till våldsutsatta under pandemin.

Den ökade isoleringen under pandemin har gjort att många kommuner har fått hitta nya sätt att nå människor som är utsatta för hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Stödet till våldsutsatta skiljer sig beroende på vilken kommun de bor i, visar nya uppgifter från Jämställdhetsmyndigheten. 

– De kommuner som redan tidigare hade ett bra arbete när det handlar om att ge hjälp till våldsutsatta personer har varit snabba på att ställa om och hitta nya vägar under pandemin. Samtidigt ser vi tydligt att det finns stora skillnader i hur olika kommuner når ut till våldsutsatta, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Erfarenheter från tidigare kriser visar att när människor blir isolerade i hemmet, ökar risken att förövare kontrollerar sina offer jämfört med tidigare. Samtidigt får de som är utsatta för våldet svårare att söka hjälp. 

Förra våren fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag av regeringen att stötta kommunerna under pandemin i att ta fram nya arbetssätt. Nu har myndigheten gått igenom hur kommunerna arbetar med våld och tagit fram stödmaterial till kommunerna. 

– När det gäller äldre eller personer med funktionsnedsättning verkar det göras väldigt lite. Kunskaperna är på många håll låg kring de här gruppernas behov av stöd och hjälp, så vi ser att vissa grupper kan ha drabbats extra hårt under pandemin. Även barns utsatthet har ökat, säger Mikael Thörn.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV