Energi · Minnesord

I lunden vilar en bonde

Torgny Östling var ordförande i Nordbruk, en förening som kämpar för småbönderna och för att skapa en hållbar matproduktion.

Den 3 mars avled Torgny Östling, skogsbrukare, jordbrukare och ordförande i föreningen Nordbruk. Tord Björk skriver här en minnesdikt som också är en historia om folkrörelserna i Sverige.

I riset med fällda träd vilar en bonde
Han kom inte hem till middagen
När dagsljuset i asplunden var kvar
Sände han ett foto med mobilen

Kroppen var trögare med åren
Han hade legat på sjukhuset
Ville inte ge upp arbetet i skogen
Jag fann honom där med mobilen tidigare i veckan

Fotot hade han sänt till Jord åt folket,
till Maximilian Isendahl som studerar på Alnarp
Mer behöver man inte säga i jordbrukarkretsar
Där kan man bli agronom

Hemma väntade maten och ett sammanträde
Marta, hustrun gick ut och letade
Han låg där i riset, 
Han stod inte att rädda

Hur han dött är ännu inte säkert
Desto mer säkert är vad som dött med honom
Bonden hette Torgny Östling, gården ligger i Marsätt
ett nav i det globala folkrörelsekomplexet

Uttrycket myntades för hundra år sedan
Det torgfördes av Sveriges mest anlitade talare
Bland rallare, fritänkare, strejkande och skötsamma
De längtade efter att höra om hur de alla var del av en stor gemenskap

Han som gav dem mod och hopp hette E.H. Törnberg
En autodidakt, forskare och berättare
Uppskattad också av professorerna i Uppsala
Östling förkroppsligade Törnbergs komplex i vår tid

När en bonde dör blir många frågor aktuella
Kommer någon ta över gården?
Hur går det med alla gårdstomma kringliggande byar
Om inte enda gården i Marsätt finns kvar

Under sammanträdet oroar Östlings frånvaro
NOrdBruk håller möte, numera med hjälp av dator
EU-kommissionen trycker på om skogen
Överstatlighet ska gälla, hindret är bonden i lunden

Surjämte kallades han av flera, även av honom själv
Den punkt som inte förflyttar sig trots alla tal om att allt förflyktigas
Skärningspunkten mellan skog och åker, så mitt i Norden man kan komma
Något det moderna ser som åtskilt och bonden i lunden som förenat

EU kommissionen vill förena jordbruk och skogsbruk
Med överstatlighet som ska ge allt gott
Men storföretagen drar längsta strået
Det sociala gröna EU förblir löften, militariseringen blir reell

NOrdBruk är medlem i internationella bonderörelsen Via Campesina
Beroendet mellan skog och åker är centralt för bönder i hela världen
I EU är det bara starkt påtagligt i ett land som Sverige
Därför förhandlar NOrdBruk med EU på uppdrag av Via Campesina

Mycket står på spel, inte bara för bönderna i Europa utan hela världen
Surjämten kunde sin statslära, överstatlighet har betydelse
Han visste hur kolonialism skapas
Inom Sverige, inom EU, i världen

Östling hade läst sin Stadling, Sverige förste socialreporter
Baptisten från Myssjö som gick till storms mot baggböleriet
Det hette så när storbolagen lade under sig småbrukarnas skog
Stadling kallade det för den Irländska frågan, den inre kolonialismen

Som ingen annan förmådde surjämten att hålla sig rak
Jag känner ingen annan som förmådde så väl att undvika stickspåren
Inte bara tanken utan också handlingen återkom till det centrala
Politiskt, ekonomiskt, kulturellt. Historiskt och situationen här och nu.

Östling hade det så ovanliga, en mental ryggrad, integritet
Han förlorade sig inte i ideologisk renlärighet
Alla stegen från det lokala till de globala fanns med
Från strandskyddets betydelse till inordningen av EU under WTO

De var åtta bönder när ingen annan förstod
Visst kunde många vara emot EU i allmänhet
Men ej mot ett krav från EU som man kunde tjäna pengar på
De åtta såg tvärtemot kolonialism i direktivet om liberalisering av kapitalet

Stadling vann och Östling förlorade
Rädslan var stor för att alltfler utvandrade till Amerika
Vänsterliberaler och konservativa stoppade bolagens framfart
Numera råder total enighet, slakta jordbruket och släpp fram all nykolonialism

Partierna gick den utstakade vägen
Östling och ett fåtal småbrukare gick den andra
Bonden i lunden blev den ingen ville tala med
På den enda vägen rådde enighet gång på gång, glad gemenskap, ingen surhet

Även folkrörelserna och aktivisterna gick den utstakade vägen
Till EU-möte i Östersund bjöds bondeledaren Bové in av NOrdBruk
Alla solade sig i glansen av kampen mot EU:s WTO-politik
I Göteborg splittring. Vara emot EU i allmänhet eller dess politik?

Allmänhet, domare och journalistik visade vägen till fängelset
Den självvalda splittringen hade utnyttjats
Statsministern satte en USA-utbildad polischef till att sköta slakten
Folkrörelsemötet för att ena miljö-, freds-, bonde- och arbetarrörelsen stormades

För första gången vid ett toppmöte skedde det
Polisstaten gick bärsärkargång, sköt demonstranter, dömde till 50 år i fängelse
Folkrörelserna kröp ihop, inget mer samlat program för att ena rörelser
Småskuren enfrågepolitik, mot rasism, rädda klimatet men inte jordbruket

NOrdBruk och Via Campesina fortsatte
Under WTO-mötet i Cancun begick en bonde politiskt självmord
Tillsammans med svarta blocket rev småbrukarna stängslet runt toppmötet
En markering. WTO hindrades från att öka bolagens makt ytterligare

Miljörörelsen och bonderörelsen fann varandra i begrepp som matsuveränitet
Stoppa frihandelsavtal som ger storföretagen mer makt
Social och ekologisk omställning av samhället
European Social Forum i Malmö 2008 kunde ge uttryck för detta

Jordens Vänner och Via Campesina enades i att göra ESF ekologiskt
Östling trivdes med andra från kampen mot EU:s kapitalliberaliseringsdirektiv
Ungdomar ockuperade gatorna för att rädda klimatet och protesterade mot vapenfabriker
Det låg något löftesrikt som förlorats i Göteborg i luften

Svenska Attac satte ett öppet rum före allt annat tillsammans med facket
Allt skulle ske spontant underifrån befriat från varje förbestämd uppfattning
De som inte insåg storheten i detta konspirerade i partiegoistiskt intresse
Andra trodde sig se en konspiration för att ge Socialdemokraterna stöd

Det hela slutade med konkurs för ESF och framgångar för SD
SD vann för ingen tog tag i landsbygdsfrågorna
Den slutsatsen dras efter varje val en liten tid, något som repeteras vart fjärde år
Jordens Vänner, Östling och andra startade Naturbrukskonferenserna

Långsamt byggdes en allians med grund i materiella intressen
På ena sidan lokala ekonomiers sociala bas bland bönder på landsbygden
På andra sidan också de i staden som vägrar fortsatta eftergifter till storbolagen
Till slut också en rörelse som förenar miljö-, småbrukar- och fredsrörelsen

Det såg länge ut som en hopplös kamp på ett sluttande plan
Småbrukarna slås ut i en rasande takt i Sverige – rakt på sak de dör
Landet med goda förutsättningar men ändå EU:s sämsta självförsörjningsgrad
Kunskapen om jordbruk för svenska förhållanden försvinner

Samir Amin, den egyptiske ekonomen, beskrev det som sker
Ett folkmord på två miljarder småbrukare
Han räknade med att 80000 maskinskötare anställda av storbolag kunde ersätta dem
Det är det som Swedbanks investeringar i Ukraina handlar om

För EU med Sverige som den mest aggressiva nyliberala staten
Är det viktigt att öppna för ytterligare kapitalexport
7 miljoner ukrainska bönders framtid står på spel
Storbolagen vill ta över svarta jorden

12 miljoner bönder i EU står inför liknande problem
Handelsavtalet mellan EU och Mercosur med Sverige som främsta tillskyndare
öppnar för forcerad markstöld från småbrukare i Sydamerika
och utslagning av bönder i EU

En av de sista spärrarna har Indien varit
där har nu bönderna ockuperat tillfartsvägarna till Delhi
WTO kräver att de offras på frihandelns altare
Undantagen som funnits för Indien ska bort

100-tals miljoner bönder är drabbade
150 har dött martyrdöden av köld under protesterna
I pressen, om vi ens får höra om saken, går Sverige och de rika fria
Allt tillskrivs en ond auktoritär högerideologi som magiskt sveper fram över världen

Men när jag den sista gången talade med bonden i lunden fanns det ändå hopp i luften
Den folkrörelsekonferens som skulle ha hållits i Göteborg 2001
Har nyligen genomförts som ett digitalt World Social Forum
Facket, Via Campesina, Internationella Fredsbyrån och Jordens Vänner närmar sig äntligen varandra

Över det hela vilade E.H. Törnberg, Östling och Stadlings anda.
Naturbrukskonferensernas lika betoning av det lokala, nationella och det globala
av klimat och biologisk mångfald, och den inspiration detta gett annat som
Nätverket Folk och Fred som verkar för fred med Jorden och fred på Jorden.

Än viktigare var nog hur unga krafter i Jord åt folket och Jordens Vänner
nu griper sig an boken med Östlings föreläsningar på Alnarp
Visserligen går döden med sin lie fram genom småbrukarleden
Familjejordbrukarna med hundraåriga rötter har förlorat tre ledande krafter i styrelsen

Det än mindre NOrdBruk har förlorat sin ordförande
Den tredje bondefackliga organisationen Sveriges Småbrukarförbund krymper stadigt
Någon mer bondefacklig organisation finns inte sedan LRF bildades 1971
Då slogs en bondefacklig organisation och bondekooperationen samman

Kvar blev en organisation i symbios med staten, den svenska eller EU
Vägen till eftergifter gentemot handelsminister Hellströms slakt på jordbruket låg utstakad
Sverige som ett globalt föredöme som avskaffar sin jordbrukspolitik
För att maximera inkomster från export av varor och kapital

Till befrämjande av markstöld från småbrukare lades också strypgrepp på industrialisering
De rika ländernas marknader skulle öppnas för produkter från Syd på de rikas villkor
genom radikaliserade patentregler skulle Nord bli ännu rikare
Syd specialisera sig på att förse oss med billiga råvaror och mat

Kunde det tänkas att NOrdBruks synsätt nu började få lite mer genomslag?
Jordens Vänner hade haft ett liknande synsätt sedan länge
Inom partierna märks det inte alls
där styr medieanpassning och behov av att göra sig regeringsfähig

En liknande konflikt finns inom folkrörelser som inte bara vill ha rätt utan också få rätt
Just nu står det och väger
Europeiska Via Campesina är på glid
följer de NOrdBruks linje kan de förlora sin plats i EU:s rådgivande organ

Bonden i lunden som lade sig i riset var hindret

Blev allt förlorat där i asplunden på gården i Marsätt
Eller går det att bygga en klassallians på frågan vi kan inte äta pengar!
Ett motstånd som också verkar för social och ekologisk omställning?
En klassallians där de som arbetar på åkern, i skogen och på sjön
har en särskild vikt då vi alla behöver mat
Svaret finns där någonstans i
hur vi förvaltar arvet efter Torgny Östling

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV