Radar

De har drabbats värst av svår covid-19

Trafiklärare är den yrkesgrupp som löper störst risk för att drabbas av svår covid-19, visar en studie.

Yrkesgrupper som arbetar nära andra människor löper störst risk för att drabbas av svår covid-19, visar en studie. Högt upp på listan finns läkare, fysioterapeuter och fritidsledare – men ingen kommer ens i närheten av trafiklärarna.

Körskolornas trafiklärare drar nitlotten under coronapandemin. Yrket går inte att utföra på distans, det är omöjligt att hålla armslängds avstånd till personen som undervisas – och den gemensamma luftvolymen begränsas av bilarnas utformning.

– De sitter i bilen tillsammans med eleven under ganska lång tid, och båda måste sitta i framsätet. Man vet från tidigare studier att coronaviruset kan spridas väldigt effektivt mellan personer som färdas tillsammans i minibussar, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet och verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin (Camm).

Nära andra personer

Camm har genomfört en omfattande studie av hur stor risk olika yrkesgrupper löper att drabbas av svår covid-19. Studien har genomförts med hjälp av uppgifter från Region Stockholm om personer som vårdats på sjukhus för covid-19.

Slutsatsen är att trafiklärare och trafikinstruktörer löper 2,7 gånger högre risk att drabbas av svår covid-19 än den yrkesarbetande befolkningen i allmänhet – med brasklappen att det rör sig om ett litet urval. Yrkesgruppen befinner sig med andra ord en bit över andra högriskgrupper som läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, fritidsledare, pastorer och sjuksköterskor som löper omkring 2,0–2,1 gånger högre risk.

Maria Albin säger att det finns ett tydligt samband mellan att arbeta nära andra personer och risken för att drabbas. Risken höjs om det ofta är sjuka personer.

– Det är alltså värre om man både arbetar nära andra personer, och ofta utsätts för andras sjukdomar eller infektioner, än om man bara utsätts för den ena eller den andra faktorn, säger hon.

"Arbetsgivarens uppgift"

Forskarna hade väntat sig att vissa yrkesgrupper skulle sticka ut. Mindre väntat var att risken att drabbas av svår covid-19 var lika hög i november som i början av pandemin.

– Det behöver inte betyda att arbetsgivarna inte har gjort någonting för att minska risken. Det har varit vintersäsong, när fler människor vistas inomhus och när också luften är torrare, det tror man har betydelse för smittspridningen. Men när det nu visar sig att smittspridning går lättare från person till person under den kalla årstiden, eller nu när det sprids mer smittsamma virusvarianter, är det den ökade risken man måste klara att bedöma och åtgärda som arbetsgivare, säger Albin.

Yrken som löper högst risk för svår covid-19

Uttryckt i gånger högre risk än den yrkesarbetande befolkningen i allmänhet. Inom parentes hur många fall det rör sig om i respektive yrkeskategori.
Trafiklärare och instruktörer 2,72 (14)
Tandläkare 2,11 (10)
Läkare 2,09 (56)
Naprapater, fysioterapeuter och arbetsterapeuter 2,05 (16)
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. 2,05 (27)
Behandlingsassistenter och pastorer 2,01 (19)
Sjuksköterskor 1,98 (92)
Maskinoperatörer, kemiska- och farmaceutiska produkter 189 (10)
Poliser 155 (12)
Undersköterskor 154 (175)
Källa: TT