Radar

Lagförslag utan stöd läggs fram

Regeringens lagförslag om lättnader i nya gymnasielagen för ensamkommande unga riskerar att bli nedröstad i riksdagen.

Regeringen föreslår lättnader i kraven för att få permanent uppehållstillstånd efter gymnasiestudier för unga ensamkommande.

I lagrådsremissen föreslås att den som fullföljt sin utbildning ska få tolv i stället för sex månader på sig att skaffa jobb, enligt ett pressmeddelande.

Även den subventionerade anställningsformen yrkesintroduktion ska räknas som jobb som kan ge permanent uppehållstillstånd.

Det föreslås också att studiemedel för halvtidsstudier ska få tas med när man beräknar om försörjningskravet är uppfyllt.

Lagändringarna, som är aviserade sedan tidigare, föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till utgången av juni 2023.

Centerpartiet uppgav redan i höstas att de inte stödjer lagförslaget och det väntas därför inte få majoritet i riksdagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV