Radar

Svenska vapensystem i krigets Jemen

Den svenska krigsmaterielexporten fortsätter att ligga på en historiskt hög nivå.

I veckan kom siffrorna för svensk vapenexport under 2020. Största mottagarland var diktaturen Förenade arabemiraten, en av de stridande partnerna i kriget i Jemen. Sverige exporterar krigsmateriel för drygt tre miljarder till landet, trots att kriget lett till humanitär katastrof.

– De som bombar sjukhus, skolor och lekplatser ska ställas till svars, vi ska inte förse dem med vapen. Vi uppskattar regeringens ambition om att mäkla fred i krigets Jemen, men för att Sveriges roll ska vara trovärdig behöver samtliga följdleveranser och nya exporter till de stridande parterna i Jemen stoppas, säger Alan Frisk, biträdande humanitär chef på Rädda Barnen i ett pressmeddelande.

Under 2020 exporterade svenska företag krigsmateriel för 16,3 miljarder kronor. Det innebär att den svenska vapenexporten har mer än femdubblats sedan början av 2000-talet, enligt Svenska Freds.

Saabs system upprätthåller blockaden

Bland de fem största mottagarländerna av svenska vapen finns Förenade Arabemiraten. Merparten av de 3,2 miljarder som landet lagt ut har spenderats på Saabs radar- och stridsledningssystem GlobalEye. Vapensystemen kan enligt fredsforskningsinstitutet Sipri ha en roll i att upprätthålla den saudiledda koalitionens blockad av Jemen.

En räddningsarbetare letar överlevande i ruinerna efter en saudisk-ledd flygbombning i Jemen
En räddningsarbetare letar överlevande i ruinerna efter en saudisk-ledd flygbombning i Jemen. Foto: Hani Mohammed/AP/TT

Blockaden hindrar mat, bränsle och andra förnödenheter att nå den utsatta befolkning som lider av en akut svältkatastrof, enligt Rädda barnen.

– Läget för befolkningen i Jemen har länge varit fullständigt katastrofalt men justitieminister Morgan Johansson och regeringen vägrar agera, ta sitt ansvar och omedelbart stoppa vapenexporten, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i ett pressmeddelande.

I en FN-rapport från september 2019, framkommer att länder som exporterar vapen till Jemen kan vara medansvariga för krigsbrott, enligt Rädda barnen.