Radar

Fler förpackningar under pandemin

Hushållens återvinning av förpackningar av plast, kartong, metall och glas steg i fjol med 3,6 kilo per invånare.

Under 2020 lämnade svenskarna in fler förpackningar än någonsin till återvinning. Två möjliga orsaker är ett ökat engagemang för miljön och att pandemin får oss att anamma nya beteenden.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) statistik från 2020 visar att mängden förpackningar som lämnades in till återvinning under året slår rekord och ökade med 8 procent jämfört med året innan.

– De förändringar som pandemin medför, som hemarbete, ökad näthandel och att allt fler lagar mer mat hemma har lett till en ökning av mängden förpackningar. Det är fint att se att våra återvinningsvanor går hand i hand med våra nya beteenden i pandemin, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI i ett pressmeddelande.

2019 lämnade varje person i Sverige i genomsnitt in 62 kilo förpackningar och tidningar till återvinning och under 2020 landade siffran på 64 kilo.

Färre tidningar samlas in

Allra störst är ökningen för pappersförpackningar som har ökat med 16 procent samt plast- och metallförpackningar som båda har ökat med 11 procent.

Mängden insamlade tidningar, däremot, minskade jämfört med 2019. Det är en trend som pågått under några år och tolkas som ett resultat av förändrade mediekonsumtionsvanor. Under de senaste åren har mängden insamlade tidningar som lämnas in till återvinning minskat med 13-15 procent.

Statistiken är baserad på den volym förpackningar som hushållen i Sverige har lämnat in för återvinning via FTI:s återvinningsstationer och fastighetsnära insamling.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV