Radar

Hotat ålgräs återplanteras i Bohuslän

Dykare som planterar ut ålgräs.

Ålgräs är ett sjögräs som skapar livsmiljöer för en mängd arter i grunda havsområden i Bohuslän, men dessa marina ängar har minskat kraftigt. Nu genomförs den största återplanteringen hittills i Sverige.

Ålgräsängarna förstörs idag av bland annat industriellt fiske och övergödning. Därför ska Länsstyrelsen och Göteborgs universitet nu testa om tillförsel av grov sand till havsbotten ökar chanserna för det hotade ålgräset att etablera sig igen. 

Det är få andra miljöer som är hem till lika många arter som ålgräsängarna och forskning visar att det får stora negativa effekterna på havsmiljön när de försvinner. Ålgräsets rötter stabiliserar havsbotten och utan det blir vattnet grumligare när vågorna drar upp bottensedimenten. 

Kan inte överleva

– I områden med hög halt av lera i sedimentet, vilket är vanligt i Bohuslän, kan siktdjupet minska med upp till två meter. Det gör att ålgräs inte längre kan överleva i områden där det fanns stora ängar tidigare, säger Per-Olav Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Försöken ska utföras vid Lilla Askerön mellan Tjörn och Orust och totalt kommer 10 000 kvadratmeter havsbotten täckas med grov sand. Ålgräset planteras sedan ut för hand av dykare.

– Skotten tar vi från en livskraftig ålgräsäng i närheten, berättar Beatrice Alenius, marinbiolog på Länsstyrelsen.

Växer dubbelt så bra

Det här är första gången återplantering av ålgräs med sandtäckning testas i så stor skala i Sverige, men sedan några år har mindre försök utförts vid Lilla Askerö i Tjörns kommun.

– Försöken visar att åtgärden även kan ha positiv effekt på de djur som lever i botten. Vi har också sett att ålgräset växer dubbelt så bra i den grova sanden jämfört med i den naturliga lerbottnen, säger Per-Olav Moksnes.

Ålgräs

Ålgräs är ett sjögräs som kan bilda ängar under ytan på sand- och lerbottnar i grunda och kustnära havsområden.

Ålgräsängarna myllrar av liv och är viktiga för den biologiska mångfalden. De är bland annat födosöksområde och barnkammare åt många fiskar och kräftdjur.

De lagrar också stora mängder kol och näringsämnen i sedimentet, vilket bidrar till att minska klimatförändringar och övergödning.

Ålgräsängarna hör till de mest artrika och produktiva ekosystemen som finns, men är hotade, bland annat på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar.

Källa: Göteborgs universitet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV