Radar

Stor ojämställdhet inom lantbruket

Män äger 155 procent mer av Sveriges jordbruksmark än vad kvinnor gör. Det visar en ny rapport från tankesmedjan Ownershift.

I rapporten ”Vem äger marken du går på?” har Ownershift tittat på hur ägandet ser ut när det gäller lantbruksfastigheter och skogsmark. I samtliga kategorier är männen överrepresenterade.

– Vi uppfattar att lantbruksfastigheter är ett av de minst jämställda områdena, säger Emma Heikensten på Ownershift till tidningen ATL. 

86 procent av alla Sveriges lantbruk (där lagfart och areal finns registrerade i det nationella Fastighetsregistret hos Lantmäteriet) ägs av privatpersoner. Den största könsskillnaden finns inom areal, där män äger 2,6 gånger mer, eller 155 procent mer, än kvinnor.

Stark manlig norm

– Fastighetsägande och lantbruk handlar om kapital. Kvinnor förlorar pengar genom livet på grund av att de har lägre lön och då kan det vara svårare att investera. Kvinnor kanske inte heller har samma tillgång till nätverk eller coachning på samma sätt som män när de exempelvis ska ta över familjeföretag, säger Emma Heikensten.

Hon tror att också att det rör sig om normer och stereotyper, och att den starka manliga normen lantbruk och skog har.

Ownershift är en ideell tankesmedja som arbetar för att öka kvinnors ägande globalt. De arbetar med att sammanställa och presentera statistik, hämtat från Lantmäteriet och det nationella Fastighetsregistret, avseende skillnader i kvinnors och mäns ägande i Sverige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV