Radar

Ny lagstiftning ska ställa företag till svars

EU:s lagförslag ska bland annat tvinga företag att göra konsekvensanalyser för att förhindra negativ påverkan kopplade till mänskliga rättigheter och miljön, både inom den egna verksamheten och i företagets leverantörsled.

72,5% av ledamöterna i EU-parlamentet röstade i onsdags för en ny lagstiftning, vars syfte är att få företag att i högre grad respektera miljö och mänskliga rättigheter. 

Trots att en majoritet av svenska folket, enligt en SIFO-undersökning, anser att Sverige bör ha en lag som innebär att det blir förbjudet för företag att bryta mot mänskliga rättigheter så finns i dag ingen sådan lagstiftning, vare sig i Sverige eller på EU-nivå. Men nu ser något ut att vara på väg att hända. EU-parlamentarikerna röstade nämligen för en rapport med förslag på lagstiftning för att företagen ska respektera miljön och mänskliga rättigheter, och att det ska finnas en mekanism för ansvarsutkrävning om de bryter mot dem. 

— Att över 70 procent av EU-parlamentarikerna i går röstade för att EU-kommissionen ska ta fram en EU-lagstiftning för att företag ska respektera mänskliga och miljön är stort, och visar på en bred politisk samsyn i en fråga som vi inom Amnesty drivit i flera år, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Amnesty Sverige i ett pressmeddelande.

Ska möjliggöra juridisk prövning

Förslaget går bland annat ut på att företagen måste göra obligatoriska konsekvensanalyser för att motverka risker och negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. 
Det ska inte bara gälla den egna verksamheten utan också företagets leverantörsled. 

Vidare måste företagen acceptera en juridisk prövning och gottgörelse om det är så att deras verksamhet ändå har haft en negativ påverkan. 

Ett konkret lagförslag förväntas läggas fram av EU-komissionen i juni 2021. Bara i Svar har över 20 000 personer och runt 100 företag, organisationer och fackförbund ställt sig bakom ett upprop med krav på en lag för företagande och mänskliga rättigheter, enligt Amnesty.