Radar

Sverige backar angående kvinnors rättigheter

I dag är kvinnor sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män.

Regeringen får underkänt på 13 av 16 områden inom jämställdhetspolitik och kvinnors livsvillkor i en ny studie. Bland annat sjunker lågutbildade kvinnors livslängd och flickors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar.

Rapporten Kvinnor i Sverige 2021 har granskat utvecklingen vad gäller kvinnors livsvillkor och jämställdhetspolitiken utifrån Kvinnokonventionens artiklar. Den visar att kvinnors liv har försämrats på flera områden de senaste fem åren och att regeringen saknar politik för att bryta utvecklingen.

– Under lång tid har det funnits en utveckling mot ökad jämställdhet i Sverige. Nu ser vi att den utvecklingen har stannat av, och på vissa områden till och med går bakåt, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby i ett pressmeddelande. 

Mindre betalt för samma jobb

Kvinnor i Sverige får fortfarande mindre betalt än män för lika och likvärdigt arbete och kvinnor i arbetaryrken tjänar i genomsnitt 6000 kronor mindre i månaden än män i arbetaryrken, visar rapporten. 

Rapporten visar också att kvinnodominerade yrken präglas av sämre arbetsmiljö, hög fysisk och psykisk belastning och små möjligheter att påverka arbetssituationen.

I dag är kvinnor sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män. 70 procent av de som är sjukskrivna för psykisk ohälsa är kvinnor. 

"Långt ifrån jämställda"

Ett annat område där utvecklingen går åt fel håll är det omfattande våldet mot kvinnor. Straffriheten för mäns våld mot kvinnor består, trots att en nationell strategi har antagits och stora satsningar gjorts, enligt rapporten. 

”Särskilt oroande är den ökade utsattheten för sexuell exploatering av flickor på nätet. Drygt hälften av alla 15-åriga flickor uppger att de har kontaktats i sexuella syften av någon de tror är vuxen, och förekomsten av så kallad groomning har ökat under coronapandemin”, skriver Clara Berglund och Anna Giotas-Sandquist  ifrån Sveriges kvinnolobbby i en debattartikel i DN. 

– Vår rapport visar att vi är långt ifrån jämställda i Sverige och att det saknas reformer och politisk vilja för att bryta den ekonomiska ojämställdheten, säger Clara Berglund.

Rapporten har gjorts av Sveriges Kvinnolobby tillsammans med CEDAW-nätverket (Committee on the Elimination of Discrimination against Women – eller Kvinnokonventionen på svenska). Den presenterades på Internationella kvinnodagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV