Radar

Glyfosat förbjuds i tyska lantbruk

Glyfosat finns i vanligt förekommande bekämpningsmedel mot ogräs.

Det kemiska bekämpningsmedlet Glyfosat ska förbjudas i tyska lantbruk, enligt ett godkänt utkast på ett lagförslag. Senast 2024 ska medlet vara helt utfasat.

I förra veckan röstades ett utkast till ett lagförslag igenom där Glyfosat ska sluta användas inom tyskt lantbruk senast 2024. Fram till dess ska lantbrukarna successivt fasa ut det kemiska bekämpningsmedlet.

Anledningen till förbudet är att landet vill bevara rena livsmiljöer för insekter, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

–Snart kommer användningen av Glyfosat att upphöra. Naturvårdare har arbetet länge för detta. Glyfosat dödar allt som är grönt och tar bort insekternas grundläggande livsmöjligheter, säger Svenja Schulze, Tysklands miljöminister, i ett uttalande. 

Pekas ut som cancerframkallande

Glyfosat är ett omdiskuterat bekämpningsmedel. 2015 meddelade Världshälsoorganisationen att medlet förmodligen orsakar cancer. Samtidigt har över 100 000 rättegångar i USA genomförts där Glyfosat pekas ut som orsak till cancer, något som medlets nuvarande ägare, Bayer, förnekar. Totalt har företaget betalat knappt elva miljarder dollar i anslutning till rättegångarna.  

Lantbrukare i Tyskland har kritiserat den planerade lagen och menar att den äventyrar familjeföretagens försörjning och att ett förbud skulle vara mindre effektivt för att främja biologisk mångfald än samarbete mellan jordbrukare och naturvårdare.

Föredrar samarbete

– Ett partnerskap mellan jordbruk och bevarande, med gemensamma mål, åtgärder och incitament, skulle vara mer lovande, säger Joachim Rukwied, chef för den tyska bondeföreningen, till Reuters.

Lagen om ett glyfosatförbud måste antas av både under- och överhus, där det sitter politiker som representerar 16 regionala regeringar i Tyskland. En process som vanligtvis tar flera månader.