Radar

FN föreslår tillfällig basinkomst för kvinnor

FN föreslår en tillfällig basinkomst för miljontals kvinnor i världens utvecklingsländer för större ekonomisk trygghet.

Kvinnor har generellt drabbats hårdare av pandemin än män enligt FN, som föreslår en tillfällig basinkomst för miljontals kvinnor i världens utvecklingsländer.

Om utvecklingsländerna investerar 0,07 procent av sin månatliga bruttonationalprodukt, BNP, kan det ge ekonomisk trygghet åt 613 miljoner fattiga kvinnor i arbetsför ålder, menar FNs utvecklingsorgan UNDP. En så kallad tillfällig grundinkomst bidrar med ekonomisk trygghet på kort sikt och motverkar systematisk ojämlikhet på lång sikt.

– Bara genom att omfördela 0,07 procent av sin BNP varje månad kan regeringar vidta betydelsefulla åtgärder för att säkerställa överlevnad för kvinnor som lever under allvarlig socioekonomisk stress i denna svåra tid, säger Achim Steiner, chef på UNDP i ett pressmeddelande.

Kan bidra till större självständighet

UNDP menar att den tillfälliga grundinkomst som de undersökt kan variera i storlek. Genom att exempelvis höja investeringarna till 0,18 procent av BNP kan ekonomiskt stöd nå 1,32 miljarder kvinnor och för att nå alla de två miljarder kvinnor som lever i utvecklingsländer krävs 0,31 procent av BNP.

– Sådana meningsfulla investeringar hjälper inte bara kvinnor och deras familjer att hantera pandemins effekter, utan kan också ge utsatta kvinnor möjlighet att fatta självständiga beslut om pengar, försörjning och livsval, säger Achim Steiner.

UNDP menar att det är angeläget att agera omedelbart för att se till att kvinnor får tillgång till sociala skyddssystem, eftersom krisen har påverkat situationen för kvinnor annorlunda än för män. Redan tidigare har kvinnodominerade yrken runt om i världen lägre löner och saknar ofta socialt skydd.

Kan minska klyftan mellan män och kvinnor

Dessutom finns de till stor del inom sektorer som påverkats hårt av pandemin, såsom vårdsektorn och besöksnäringen. Kvinnor har också utfört en större andel obetalt arbete, tvingats lämna sina arbetstillfällen och mött en kraftig ökning av våld i hemmet, samtidigt som nedstängningar tvingat många kvinnor att stanna hemma, skriver UNDP i pressmeddelandet.

Utöver att stötta kvinnor att få ihop pengar till daglig överlevnad, så menar UNDP att en tillfällig basinkomst specifikt riktad till kvinnor kan minska klyftan mellan män och kvinnor som lever i fattigdom, genom att ge kvinnor ekonomiskt oberoende och balansera kontrollen över ekonomiska resurser inom hushållet.

Samtidigt menar UNDP att tillfällig basinkomst för kvinnor inte är ett universalmedel utan måste åtföljas av långsiktiga åtgärder som är inriktade på strukturella förändringar, såsom lagstiftning och hantering av diskriminerande normer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV