Radar

Ojämn framtida elproduktion kan skapa problem

Det planeras tio gånger mer vindkraft i norr jämfört med söder.

I dag ligger det ungefär lika många vindkraft i norra och södra Sverige. Men de flesta nya vindkraftverk som byggs hamnar nästan bara i norr, visar en kartläggning från SVT. 

– Det är bra att det kommer mer vindkraft i norr, det gynnar näringslivet i norr med låga elpriser, men det behövs också mer i söder, säger Linda Burenius, styrelseordförande i Svensk Vindenergi till SVT.

Sveriges elöverskott och export av el har ökat och förväntas nå nya rekordnivåer närmaste åren enligt Svenska kraftnäts prognoser. Men balansen mellan norr och söder är ett problem. 

I landets två norra elområden finns det 4,9 gigawatt vindkraft idag, och i de två södra 4,6 gigawatt. Men det byggs bara 0,4 gigawatt i söder, och tio gånger mer, 4,1 gigawatt, i de norra elområdena. 

Regeringen har lagt förslag att staten ska betala anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft, vilket ska underlätta för storskalig vindkraft till havs i södra och mellersta Sverige. Men enligt Vattenfall kommer det ändå ta bortåt 10 år innan nya havsbaserade vindparker kan leverera el.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV