Radar

Djurliv får betala för elbilen

Föler och fler väljer att köpa elbil, men det gör också att produktionen av litium ökar vilket kan få stora konsekvenser för natur och djurliv.

Omställningen till fler elbilar, solpaneler och elcyklar gör att efterfrågan på batterier med litium ökar. Därför byggs en ny litiumgruva i Nevada, USA som ska täcka 25 procent av världens litiumbehov. Men konsekvenser för naturen och djurlivet blir stora. Nu hörs kritiska röster.

En ny gruva i Nevadaöknen i USA ska täcka 25 procent av världens behov av litium, ett ämne som används i batterier till bland annat elbilar och smarta telefoner. I januari i år fick gruvföretaget Lithium Americas godkännande för den fem kvadratkilometer stora täkten på platsen som kallas Thacker Pass i norra Nevada.

Men miljöorganisationer och lokalbefolkningen är kritisk och kräver att naturen skyddas. Advokat Will Falk är en av de aktivister som ockuperar platsen och förhindrar byggstart.

– Det kan vara förvirrande varför vi vill hindra produktion av batterier till elbilar. Men det är fel att förstöra ett berg oavsett om anledningen är fossil energi eller litium, säger Falk i ett pressmeddelande.

Förutom buller och vibrationer som uppkommer vid sprängning av berget, krossning och transporter så påverkas djurlivet i området. Thacker Pass är naturlig hemvist för den nära hotade strålstjärtshönan. Kungsörn häckar i området. Andra djur som påverkas är gaffelantilopen, prärieugglan, olika fladdermusarter och inhemska bin.

Påverkar grundvattnet

Även grundvattnet påverkas då nya brunnar kommer pumpa upp ungefär 3217 miljoner liter vatten per år. Det byggs även stora dammar som kommer innehålla restprodukter från gruvdriften.

Trots Lithium Americas försäkran att gruvan är koldixidneutral kommer även cirka 100 000 liter diesel brännas per dag och gruvdriften importera svavel som är en biprodukt från oljeindustrin.

– För att skydda vad som är kvar av den naturliga världen behöver vi lämna mineralerna i marken, inte bara olja och gas, och istället lära oss leva inom de ekologiska gränserna, säger Max Wilbert, en av de aktivister som organiserar protesten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV