Radar

Sverige bromsar grön omställning

 Statliga Vattenfall är part i en stor pågående energitvist.

Sverige bromsar den gröna omställningen i Europa. Flera EU-länder vill nu slopa ett avtal som gör att energiföretag kan kräva stater på miljardbelopp vid utfasningen av kol och olja, men Sverige stretar emot.

År 2050 ska EU ha fasat ut all kol och olja enligt Parisavtalet. Men det kan bli dyrare än nödvändigt. Ett nästan okänt avtal, Energistadgefördraget, gör att energibolag kan stämma stater för flera miljarder kronor i förlorade intäkter, rapporterar Dagens Nyheter.

– När en stat bestämmer sig för att fasa ut fossila bränslen, kan energiföretag kräva kompensation. Det är ett hinder för stater som vill leva upp till sina klimatmål, eftersom de är rädda att bli stämda, säger Cornelia Maarfield på miljöorganisationen Climate Action Network till DN.

EU-länderna eniga

Flera EU-länder diskuterar nu i Bryssel om avtalet kan sluta användas inom EU. Tyskland, Frankrike, Spanien, Polen och Nederländerna går på den linjen. Bara Sverige, Finland och fyra andra EU-länder stretar emot. De vill istället invänta en uppdatering av Energistadgefördraget från 1994. Vid en modernisering av avtalet är EU-länderna eniga: Stater ska kunna ha rätt att lagstifta för att nå Parisavtalet, även om det hotar vinsten hos ett företag.

En anledning till att Sverige agerar bromskloss för en grön omställning är egenintresset. Dels är statliga Vattenfall part i den största pågående energitvisten. Företaget stämmer tyska staten på 62 miljarder kronor efter att Tyskland 2011 beslöt avveckla sin kärnkraft. Domen faller i maj.

Svensk exportindustri gynnas

Dessutom är Stockholms handelskammare en av tre domstolarna där energitvister avgörs. Utan Energistadgefördraget, inga energitvister att lösa.
Generalsekreteraren på Stockholms handelskammare, Anette Magnusson, menar att internationell tvistelösning är positivt för svensk industri.

– Den sortens ”goodwill” spiller över på svensk exportindustri och det svenska varumärket. Det är otroligt värdefullt, säger Anette Magnusson till DN.