Radar

Stora fåglar orsakar skador på grödor

Sångsvanarna blir allt fler i Sverige.

De senaste årtiondena har fler gäss, sångsvanar och tranor kommit till Sverige, vilket bland annat för med sig ökade skador på jordbruksgrödor. Men det är inte bara antalet fåglar som avgör hur stora skadorna blir, utan även väder, tillgängliga grödor och vilken tid på året skadorna sker, visar en ny studie.

Från att tidigare ha varit sällsynta har stora betande fåglar som gäss, svanar och tranor ökat kraftigt i Sverige. Orsaken är en kombination av naturvårdsinsatser, mildare klimat och moderniserat jordbruk, som gynnar dem. För många lantbrukare orsakar dessa fåglar omfattande skador och ekonomiska förluster då de äter upp grödorna på åkrarna.

Det här har lett till ökade konflikter mellan naturvårdsintressen för att skydda fåglar och biotoper och jordbruket.

Väder påverkar

Nu har en avhandling från SLU studerat hur antalet gäss, tranor och svanar varierar i tid och rum (hur många de är och var i landet de är) och kopplingen till de skador som fåglarna orsakar genom att de betar på jordbruksgrödor.

Avhandlingen kommer fram till att skadorna ökar med antalet fåglar, men också att väder till exempel påverkar graden av skador. Därför blir det svårt att förutsäga hur stora skadorna kommer att bli från år till år, även om man vet hur många fåglarna är.

Skadorna varierar också mellan olika typer av grödor. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV