Radar

Stora fåglar orsakar skador på grödor

Sångsvanarna blir allt fler i Sverige.

De senaste årtiondena har fler gäss, sångsvanar och tranor kommit till Sverige, vilket bland annat för med sig ökade skador på jordbruksgrödor. Men det är inte bara antalet fåglar som avgör hur stora skadorna blir, utan även väder, tillgängliga grödor och vilken tid på året skadorna sker, visar en ny studie.

Från att tidigare ha varit sällsynta har stora betande fåglar som gäss, svanar och tranor ökat kraftigt i Sverige. Orsaken är en kombination av naturvårdsinsatser, mildare klimat och moderniserat jordbruk, som gynnar dem. För många lantbrukare orsakar dessa fåglar omfattande skador och ekonomiska förluster då de äter upp grödorna på åkrarna.

Det här har lett till ökade konflikter mellan naturvårdsintressen för att skydda fåglar och biotoper och jordbruket.

Väder påverkar

Nu har en avhandling från SLU studerat hur antalet gäss, tranor och svanar varierar i tid och rum (hur många de är och var i landet de är) och kopplingen till de skador som fåglarna orsakar genom att de betar på jordbruksgrödor.

Avhandlingen kommer fram till att skadorna ökar med antalet fåglar, men också att väder till exempel påverkar graden av skador. Därför blir det svårt att förutsäga hur stora skadorna kommer att bli från år till år, även om man vet hur många fåglarna är.

Skadorna varierar också mellan olika typer av grödor. 

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.