Radar

Växande hot mot världens sötvattensfiskar

Av de 27 kända arterna av stör bedöms 23 vara utrotningshotade.

Den enorma artrikedomen av fiskar i världens sjöar och floder minskar på grund av överfiske, dammbyggen och föroreningar. En ny rapport ger en dyster bild av läget för ungefär 2 500 arter.

Av de nästan 35 000 olika fiskarter som hittills upptäckts i världen lever drygt hälften i sötvatten. Floder, sjöar och andra vattendrag utgör en enormt rik och varierad livsmiljö.

Men den mänskliga påverkan sätter allt kraftigare spår i sötvattensmiljöerna. Av de mer än 10 000 sötvattensfiskar som finns med på den internationella miljövårdsunionen IUCN:s rödlista, klassas cirka 2 500 arter som sårbara eller utrotningshotade. Av dessa befaras 115 arter redan vara utrotade.

Stor betydelse

Siffrorna presenteras i en ny rapport, som har sammanställts i samarbete med Världsnaturfonden (WWF) och flera andra miljöorganisationer.

”Sötvattenfiskarnas betydelse för lokalsamhällen och urfolk över hela världen glöms ofta bort när beslut tas om vattenkraftsdammar eller annan exploatering”, säger Peter Westman, tillförordnad generalsekreterare på WWF Sverige, i ett pressmeddelande.

Sötvattensfiskar utgör den viktigaste proteinkällan för omkring 200 miljoner människor i Asien, Afrika och Sydamerika.

Konstbevattning

De största hoten mot sötvattensfiskarna och deras livsmiljöer är förutom dammbyggen bland annat överfiske, föroreningar från industrier och jordbruk, utbredning av invasiva arter och att stora mängder sötvatten används för konstbevattning, skriver rapportförfattarna.

Dessutom påverkas ekosystemen när klimatet förändras.

”Positivt är att vi vet vad som behöver göras för att skydda sötvattensfiskarna och deras ekosystem. Regeringarna måste hitta lösningar och prioritera vad som behöver skyddas och restaureras. Vi behöver också fler partnerskap som involverar regeringar, företag, investerare, myndigheter och civilsamhället”, säger Inger Melander, fiskexpert på WWF.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV