Radar

Svenskar allt mer textilmedvetna

En ny undersökningen visar att allt fler kan tänka sig att köpa mindre mängder kläder om de visste att det gör skillnad för miljön.

Svenskarnas kunskap om hur vår konsumtion av kläder påverkar miljön och hälsan hos dem som tillverkar dem ökar. Jämfört med 2018 gör fler också hållbara val, visar en ny undersökning.  

Jämfört med 2018 har cirka 400 000 fler svenskar kunskap om att textilkonsumtionen har störst miljö- och hälsopåverkan i produktionsledet. Det visar en konsumentundersökning som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket gjort i samband med informationssatsningen Textilsmart.

– Överlag ser vi att unga i åldrarna 17–29 år nu både tänker och agerar mer ”textilsmart”. Till exempel svarar nästan hälften av alla unga att de lånar, delar eller hyr kläder, medan genomsnittet ligger på att var tredje konsument svarar att de gör det, säger Rebecca Uggla, textilexpert på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. 

Satsningen har haft fokus på kläder och riktats till unga, kvinnor och storstadsbor, främst via digitala medier.

Fler kan tänka sig second hand

Undersökningen visar också att andelen konsumenter som skulle kunna tänka sig att köpa mindre mängder kläder om de visste att det gör skillnad för miljön, har ökat från 68 till 77 procent. 

Andelen som kan tänka sig att köpa mer second hand har ökat från 44 till 53 procent, och de som uppger att de handlar second hand har ökat från 36 till 40 procent.   

– Ett av våra huvudbudskap har varit att den viktigaste åtgärden för en mer hållbar textilkonsumtion är att använda och vårda det som redan finns. Ledorden är lång livslängd och att det finns många lösningar för att kunna njuta av textil på ett mer hållbart sätt, fortsätter Rebecca Uggla.

I projektet genomfördes två konsumentundersökningar med vardera 3 000 personer 2018 och 2020.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV