Radar

Nytt skolmaterial för att greppa klimatutmaningen

Kommer vi fortfarande ha oljebaserat konstgräs år 2045? Inte enligt ett nytt skolmaterial som beskriver ett framtida fossilfritt samhälle.

Nu finns ett nytt skolmaterial som ska hjälpa elever att leva sig in i en framtid där klimatmålen redan är uppnådda. Materialet ska ge eleverna redskap för att diskutera hur en väg ut ur den fossila eran kan komma att se ut.

– Syftet är att ge eleverna fördjupad kunskap om klimatomställningen och låta dem arbeta med den på ett aktivt och kreativt sätt, säger Roger Hildingsson, statsvetare vid Lunds universitet i ett pressmeddelande. 

– Eleverna får den kunskap de behöver för att kunna spekulera och göra en klimatomställning greppbar.

I skolmaterialet, som tagits fram av Lunds universitet i samarbete med Naturskyddsföreningen, förflyttas eleverna till år 2053 i ett scenario där regeringen just invigt utställningen Bortom fossilsamhället för att fira att Sverige som första land i världen lämnade den fossila eran när netto-noll utsläpp nåddes år 2045. 

Utställningen består av vanliga föremål och fenomen från 2000-talets första decennier, samt historier om hur de försvann eller ersattes av något annat.

Innehåller engagemang och hopp

I skolmaterialet får eleverna också läsa om oljebaserat konstgräs som var populärt framför allt på norra Europas fotbollsplaner, och om hur Lunds domkyrka år 2045 ersatte takets existerande blyplattor – som fram tills dess läckte bly ut i Lunds dagvatten – med solpaneler. 

– Jag tror verkligen jättemycket på det här skolmaterialet, säger Helena Lundmark, verksamhetsledare för Naturskyddsföreningens skolverksamhet. Det innehåller allt det som vi vill ge dagens skolungdom; kunskap, engagemang och inte minst hopp och visioner. 

Skolövningen kan göras på tre lektioner eller under en hel temadag.

Bakgrunden till samarbetet är utställningen Carbon Ruins, som i två år turnerat runt och använts vid olika workshops med syfte att förstå hur klimatförändringarna kommer att påverka vår värld och hur ett fossilfritt samhälle kan komma att se ut.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV