Radar

Migrationsverket kritisk till ny gymnasielag

Migrationsverket tycker att ett redan komplext regelverk blir svårare att förstå för den enskilde.

Migrationsverket har nu lämnat in sitt remissvar på regeringens planer om ändringar i den så kallade gymnasielagen. Slutsatsen är att ett redan komplicerat regelverk skulle bli ännu svårare att förstå – inte minst för de ensamkommande som söker uppehållstillstånd.

– Vi gör bedömningen att vi kommer att se ett visst antal sökande. Men det är svårt att göra en bedömning av hur många som kan tänkas beviljas uppehållstillstånd, säger den tillförordnade rättschefen Carl Bexelius till TT.

Regeringens förslag om vissa lättnader i lagen har vållat stor debatt, inte minst sedan Centerpartiet sagt att de inte ställer sig bakom förändringarna. Regeringen pekar på pandemin och att den gjort det svårare att klara kraven för att få permanent uppehållstillstånd.

Regeringen föreslår bland annat att ensamkommande unga som studerar ska få ett år på sig att hitta arbete efter studier. Nu gäller sex månader.

De ska också få räkna in studiemedel på halvtid som försörjning som grund för uppehållstillstånd. Men de måste även ha inkomster från jobb eller företagande.

Hittills har bara 127 av de drygt 7 600 som fått stanna för gymnasiestudier beviljats permanent uppehållstillstånd. Men många väntas avsluta sina studier först i sommar eller sommaren 2022.