Radar

Lärare drabbas av pandemin

Lärare var en av de vanligaste yrkesgrupperna som blev uppsagda 2020.

Pandeminåret 2020 sätter spår även i välfärden. Under förra året blev 30 procent fler medarbetare uppsagda inom välfärdssektorn, visar ny statistik från Omställningsfonden.

Under 2020 blev över 1600 personer uppsagda inom välfärdssektorn på grund av arbetsbrist. Jämfört med året innan är det en ökning på 30 procent.

De yrkesgrupper som oftast fick gå var administratörer, lärare och handläggare. Det visar ny statistisk från Omställningsfonden, en stiftelse som stöttar medarbetare inom välfärden.

– Arbetsmarknaden förändras snabbt, och under pandemin har välfärden mött ännu större utmaningar än vanligt, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden, i ett pressmeddelande.

Skiftande elevunderlag

I Svenska Dagbladet förklarar hon att en orsak till att lärare – en yrkesgrupp som det råder stor brist på – fått gå är att vissa kommuner inser att de inte kan ha lika många skolor på grund av de allmänna förutsättningarna.

Andra orsaker till uppsägning har varit att lärarna haft smala ämnesområden eller skiftande elevunderlag.

– Det kan vara så att det öppnar en friskola i närheten, men det kan också handla om olika stora barnkullar, säger Eva Wikström till SvD. 

De flesta fick nya jobb

89 procent av de som fick stöd av Omställningsfonden under 2020 fick ny sysselsättning. De allra flesta, 73 procent, fick nytt jobb. 16 procent påbörjade längre studier.

– Att bli uppsagd kan vara en tuff omställning. Därför är det viktigt att känna till att det finns hjälp att få, så att nödvändig förändring kan ses som en möjlighet och inte en svårighet, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som vänder sig till 1000 organisationer och företag med cirka 1,2 miljoner medarbetare. De både stöttar anställda inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och arbetar förebyggande med kompetensutveckling.

Exempel på andra yrken inom välfärdssektorn är undersköterskor, elevassistenter, måltidspersonal, personliga assistenter och barnskötare.