Radar

Lång väg till omställning av besöksindustrin 

Hotellen måste minska utsläppen med 90 procent för att ligga i linje med Parisavtalet fram till år 2050.

Till år 2050 kommer hotellen att behöva minska utsläppen med 90 procent för att ligga i linje med Parisavtalet. Flera hotell- och restaurangkedjor vidtar åtgärder, men vägen till en grön besöksnäring är lång. 

– Besöksnäringen har en betydande inverkan på ekosystemet, lokal kultur och ekonomier, från byggnader och destinationer till omgivande områden, säger Margaret Steiner, arkitekt och projektledare på White Arkitekter i ett pressmeddelande. 

I rapporten ”Transforming Hospitality Environments” beskriver White Arkitekter och The Royal Park Hospitality Hub scenarier och angreppssätt för en hållbar förändring inom besöksnäringen. 

Margaret Steiner säger till LFT att det kommer att bli viktigt att ställa om från ett linjärt tänkande till en mer cirkulär affärsmodell. 

Reparera istället för att köpa nytt

– Ett konkret exempel är att företag (inom besöksnäringen) ser till att maximera produkters livslängd och minimera nya inköp. De kan även planera vad som kan återanvändas, repareras eller omfördelas till en annan plats – allt från kapitalförvaltning av fastigheter till inredning. 

Hon nämner även renovering av möbler eller att hyra vissa produkter, istället för att köpa nytt.

– Det finns otroligt många möjligheter att genomföra hållbara strategier och initiativ som inte bara driver omställningen mot cirkulära system, utan också bidrar till en minnesvärd kundupplevelse, säger hon. 

Enligt rapporten behövs även en djupare förståelse av nya perspektiv för att klara omställningen. 

– Vi befinner oss vid en avgörande och spännande brytpunkt där vi kan förändra vårt sätt att tänka, agera och prata om affärer. Där tanke, hjärta och handling sammanfogas på ett positivt sätt för att välja hur vi ska växa, säger Shereen Daver, medgrundare till Royal Park Hospitality Hub.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV