Radar

Bolund vill komma åt illegal avfallshantering

Regeringen tar nu fram förslag för att komma åt det växande problemet med illegal avfallshantering.

En rad myndigheter får nu i uppdrag av regeringen att ta fram konkreta förslag på åtgärder för att komma åt det växande problemet med illegal avfallshantering.

”Vi måste ta krafttag mot avfallsbrottslighet, som kan få katastrofala följder för både människor och miljö”, säger klimat- och miljöminister Per Bolund (MP).

Bland myndigheterna som ska kartlägga omfattningen av problemet och föreslå åtgärder finns Naturvårdsverket, flera länsstyrelser, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Brottslighet i samband med avfallshantering är ett växande problem både inom och utom landet. Det kan handla om exempelvis ekonomisk brottslighet, smugglingsbrott och brott enligt miljöbalken.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV